Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Quadrant

In de bedrijfskunde is men gek op quadranten, dat wil zeggen twee dimensionale afbeeldingen met in totaal vier mogelijke uitkomsten. Vandaar de naam quadrant.

Een PICK chart is een voorbeeld van een quadrant die in Lean Six SIgma gebruikt wordt om verbetervoorstellen te beoordelen op (on)gemak en baten zijn.

Six Sigma
Menu