RACI - woordenboek sixsigma.nl

RACI

Het RACI-model is een matrix die gebruikt wordt om de rollen en verantwoordelijkheden van de personen die bij een project of reguliere werkzaamheden betrokken zijn weer te geven.

RACI is een acroniem voor:

 • Responsible
  Degene die het werk doet/doen. Verantwoording wordt afgelegd aan de persoon die verantwoordelijk is.
 • Accountable
  Degene die (eind)verantwoordelijk bevoegd is. Als het erom gaat, moet hij/zij het eindoordeel kunnen vellen. Zo ook veto-recht hebben.
 • Consulting
  Degene die vooraf geraadpleegd wordt. Dit is tweerichtingscommunicatie. Deze persoon geeft (mede) richting aan het resultaat en hij/zij wordt voorafgaand aan beslissingen of acties geraadpleegd.
 • Informed
  Degene die achteraf geïnformeerd wordt over de genomen beslissingen, de voortgang en bereikte resultaten enz. Dit is één-richting communicatie.
Terug naar woordenboek