Return on Investment - woordenboek sixsigma.nl

Return on Investment

Return on Investment (ROI) geeft de mate weer waarin een bepaalde investering wordt terugverdiend. De formule van ROI van een project is: Project ROI = (Financiële winst of verlies – Project kosten / Project kosten) X 100
Aliassen: ROI
Terug naar woordenboek