Shared Service Center

Een Shared Service Center (SSC) houdt in dat alle processen binnen een organisatie die op ongeveer dezelfde manier worden uitgevoerd, zijn samengevoegd in één organisatie. Wij spreken over een SSC als binnen een organisatie alle processen die op een ongeveer vergelijkbare wijze worden of kunnen worden uitgevoerd, zijn samengevoegd in een nieuwe, semi-autonome, resultaatverantwoordelijke eenheid die op basis van afspraken (SLAs) haar diensten aan andere eenheden levert. Het doel van een SSC is de servicekwaliteit te verbeteren en tegelijkertijd kosten te besparen.
Aliassen: SSC
Terug naar woordenboek