Statistische Proces Controle

Het op statistische wijze onder controle houden van het proces. Nadat de proces limieten zijn vastgesteld, kan door middel van SPC worden beoordeeld of een proces onder controle is.
Aliassen: Statistical process control, SPC
Terug naar woordenboek