Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Statistische Proces Controle

Het op statistische wijze onder controle houden van het proces. Nadat de proces limieten zijn vastgesteld, kan door middel van SPC worden beoordeeld of een proces onder controle is.

Aliassen: Statistical process control, SPC

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu