Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Value

Value is een meting van de waarde van een product of dienst voor een specifieke klant en is een functie van:

1 De nuttigheid van het product bij het voldoen aan een behoefte van de klant.

2 Dat aan het relatieve belang van de noodzaak is voldaan.

3 Beschikbaarheid van het product of dienst ten opzichte en wanneer het nodig is.

4 Wat het waard is voor de klant. Wat is de klant bereid te betalen.

Aliassen: Waarde

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu