Variantie

De variantie is een statistische maat voor de spreiding c.q. variatie. In formulevorm is de geschatte variatie: Variantie= som(Ogem – O)^2 / N-1 waarbij O staat voor output van een variabele, Ogem voor het gemiddelde van O staat, en N voor het totaal aantal metingen die gebruikt worden in de calculatie.
Terug naar woordenboek