Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Variantie

De variantie is een statistische maat voor de spreiding c.q. variatie.

In formulevorm is de geschatte variatie:

Variantie= som(Ogem – O)^2 / N-1

waarbij O staat voor output van een variabele, Ogem voor het gemiddelde van O staat, en N voor het totaal aantal metingen die gebruikt worden in de calculatie.

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu