Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Waste Walks

Een Waste Walk is een manier om bewustzijn te creëren bij bijvoorbeeld een team over allerlei vormen van Waste die zich in een bepaalde omgevinggebied voordoen.
1. Leer het team over de 7 verschillende vormen van Waste
2. Wandel met een kleine groep door een gebied en wijst daar allerlei vormen van Waste aan en geeft mogelijke oplossingen aan voor de waste.
3. Stuur teamleden naar een ander gebied
4. Laat ze hun Waste waarnemingen noteren op een Waste Walk formulier
5. Vereist elke persoon ten minste één volledig vel van Waste opmerkingen hebben
6. Review van de opmerkingen van iedere persoon groep waarbij het hele team om Waste te zien in zijn meest eenvoudige vorm.

Aliassen: Muda Walk

Six Sigma
Menu