Y Metriek

De Latijnse letter Y wordt binnen de statistiek vaak gebruikt om de te verklaren metriek of variabele, de te verbeteren KPI, of de concrete output van een proces aan te geven. Binnen Six Sigma wordt deze relevante procesmetriek CTQ genoemd, de Critical to Quality metriek.
Terug naar woordenboek