De pure noodzaak van Lean - sixsigma.nl

Lean: Pure Noodzaak!

Waarom het broodnodig is om lenig te zijn

De titel van dit artikel insinueert dat bedrijven geen keuze hebben of ze Lean gaan “doen” of niet. Het lijkt een mooie kop van een advertentie om Lean trainingen te verkopen, met als ondertitel “Lean is de gereedschapskist voor al uw problemen”. Maar zo is het niet bedoeld. Het punt waar het om draait is het simpele feit dat zonder Lean bedrijven eenvoudigweg niet kunnen overleven.

Lean als metafoor voor een gezond en weerbaar lichaam

Om dit te onderbouwen is het goed te bedenken hoe het woord “Lean” in eerste instantie bedoeld is. John Krafcik bedacht het in 1988 voor het productiesysteem van Toyota. In sommige opzichten leek het een ongelukkige keuze. Immers, het woord Lean betekent “mager”. Maar zoals Krafcik het bedoeld had, was het een briljante keuze, omdat het woord van origine voortkomt uit een metafoor voor het menselijke lichaam.

Een Lean persoon is een gezond persoon, op een holistische manier, met spieren op de juiste plaats en organen die optimaal functioneren. Zodat het lichaam in staat is om ook in zeer moeilijke en zelfs vijandige omgevingsomstandigheden te overleven. Het is een geweldige metafoor voor het aanpassingsvermogen dat de kern van elk modern bedrijf vandaag de dag zou moeten bevatten.

Met behulp van Lean beter voldoen aan de eisen van de klant

Aanpassingsvermogen staat centraal. Want de wereld verandert in hoog tempo, en dat maakt dat er steeds meer flexibiliteit en inventiviteit wordt gevraagd van organisaties, bedrijven en van de mensen die er werken. De snelheid waarmee veranderingen hun intrede doen dwingt organisaties gewoon om snel en adequaat in te spelen op de steeds veranderende eisen en waarden van hun klanten.

In de wereld van vandaag neemt de consument vaak niet eens meer de moeite om feedback te geven. De veeleisende klant heeft maar weinig geduld, en wil gewoon niet meer wachten op een antwoord of op een product. Als er niet aan zijn eisen wordt voldaan, wordt er steeds sneller afgehaakt en zoekt de klant zijn weg naar de concurrent.

Lean is niet eindig

Alleen organisaties met het vermogen om zich snel aan deze steeds wijzigende behoeften aan te passen, kunnen overleven. Daarom moeten oude paradigma’s worden losgelaten en er zal een ware Lean transformatie moeten plaatsvinden. Geen Lean implementatie of Lean projecten, want die zijn beide eindig en na afloop ervan stopt men met nadenken. Vanuit de organisatie gaat er dan veel aandacht en energie naar zo’n implementatie of project. Maar wat gebeurt er als er geen aandacht meer is? Inderdaad, vaak resulteert dat in een terugval van de resultaten en in ieder geval stopt het Continu Verbeteren. En dus ook het vermogen van de organisatie om zich op de steeds wijzigende klantbehoeften aan te passen.

Een Lean organisatie is een organisatie die continu verbetert met een duidelijke richting. Door iedereen, overal en elke dag. Kortom… Lean: pure noodzaak!

Over de Auteur

Patrick van Dijk werkte als Master Black Belt in Lean bij UPD. Door zijn persoonlijke benadering en prettige persoonijkheid is hij in staat om de complexe Lean materie op een interactieve manier over te brengen. Patrick is ervan overtuigd dat verandering in een organisatie alleen bereikt kan worden als er intensief wordt samengewerkt.