Denktank als impuls voor innovatie

In het tv-programma Buitenhof d.d. 19 juni werden onder andere de volgende vragen gesteld aan Ben Verwaayen, CEO van British Telecom Group: “Waarom draait de Engelse economie op volle toeren en zit de Nederlandse in het slop? En welke rol kunnen Europese multinationals spelen in de politieke crisis in Europa?” In Buitenhof verweet Ben Verwaayen BV Nederland een gebrek aan visie en een daadkrachtige verbetermentaliteit in het topmanagement. “het ontbreekt in dit land aan visie. Het roer moet om”… “We zijn verzand. Er is vooral een gevoel van onbehagen en angst. We houden in Europa de deur op slot en subsidiëren Franse wijnboeren in plaats van geld te steken in innovaties en in onderzoek en ontwikkeling.” Hij pleitte voor een denktank van vooraanstaande Nederlanders uit het bedrijfsleven om de regering te adviseren.
Ben Verwaayen legt in dit interview precies de vinger op de zere plek. Niet alleen het kabinet is verantwoordelijk voor economische impulsen, bijvoorbeeld door het innovatieplatform van Balkenende te installeren.
Ook het topmanagement van BV Nederland moet, om in termen van Balkenende te spreken, haar verantwoordelijkheid nemen. Immers, volgens Verwaayen ligt het niet aan de medewerkers: “Realiteit is dat mensen willen werken.” Om zijn betoog, voor zover nodig, te ondersteunen: kwaliteitsgoeroes Juran en Deming gaven ver in de vorige eeuw al aan dat grofweg 80% van de problemen binnen bedrijven te wijten is aan het management. Alhoewel Deming dat percentage uiteindelijk een wat lage schatting vond.
Ook psychologisch onderzoek geeft aan (Sp!ts d.d. 06-06-05, NRC d.d. 18-09-04) dat werk gelukkig maakt, dus dat medewerkers wel degelijk willen werken. Het is volgens mij niet verwonderlijk dat juist Ben Verwaayen dit onderwerp aankaart.
Het is bekend dat British Telecom sinds 2002 serieus werk maakt van verbeteren. Zij hanteert hierbij binnen de organisatie het verbeterprogramma Six Sigma, om haar interne processen te optimaliseren. Volgens British Telecom heeft dit verbeterprogramma alleen al in 2002 in de startfase 80 miljoen euro opgeleverd.
Wat is echter de relatie tussen verbeterprogramma’s zoals (Lean) Six Sigma en innovatie? Bij het begrip innovatie moeten wij niet alleen denken aan inventies zoals vernieuwende producten of technologische vooruitgang, maar ook aan organisatorische verbeteringen en vaardigheden van medewerkers.
Het daadkrachtige verbeterprogramma Lean Six Sigma kan bij alle aspecten die onderdeel vormen van het containerbegrip ‘innovatie’ een toegevoegde waarde hebben. Bijvoorbeeld omdat de gerichte opleidingen in het programma medewerkers beter equipeert om verspillingen en verbetermogelijkheden in te zien.
Extra voordeel is dat medewerkers over het algemeen een dergelijke intensieve opleiding erg leuk en leerzaam vinden. Ook biedt Lean Six Sigma een duidelijke infrastructuur om te verbeteren, en zo innovatie een duidelijke rol in de organisatie te geven en te borgen. Het door Verwaayen aangegeven belang van een juiste verbetermentaliteit is terug te vinden in de filosofie van Lean Six Sigma.
Ik hoop dat Ben Verwaayen in de voorgestelde denktank zelf zitting zal nemen. Meneer Ben Verwaayen, in ieder geval: chapeau! Immers, ook voor managers die verantwoordelijk zijn voor het bedrijfsresultaat, mag werk gelukkig maken.