Design Thinking en the Lean Startup - hoe ze elkaaar versterken

Design Thinking & the Lean startup

A match made in heaven

Regelmatig zien we de vraag voorbij komen wat het verschil is tussen Design Thinking en the Lean Startup. Dit is overigens ook een onderwerp voor menig blog en artikel. Het resultaat van de vraag stellen is dat in het antwoord duidelijk wordt gemaakt wat het verschil tussen de verschillende methodes is.

Design Thinking en Lean Startup

Vandaar dat ik de vraag niet in de titel van dit artikel heb verwerkt. Ik vind het niet nodig om de verschillen uit te leggen, ik ga veel liever in op de versterkende werking die deze twee methodes op elkaar kunnen hebben.

Van Lean Startup tot Design Thinking

Zonder de verschillen te benadrukken is het wel goed om even een korte, objectieve uitleg van beide methodes te geven.

The Lean Startup is de titel van het boek van Eric Ries. In 2011 werd dit boek uitgegeven, waarna het direct in managementland werd omarmd. In dit boek gaat de auteur uit van 2 ervaringen waarin hij heeft ervaren dat het gewenste resultaat niet werd bereikt. Vervolgens gebruikt hij elementen uit het Lean gedachtegoed om het innovatieproces sneller, beter meetbaar en met minder verspilling in te richten. Meer uitleg over the Lean Startup vind je hier.

Design Thinking in de huidige vorm is medio jaren ’90 ontstaan. De oorsprong van de methode ligt echter al in de ’50. In de loop der tijd is dit aangescherpt en verfijnt tot de huidige vorm waar bedrijven vandaag de dag veel gebruik van maken. Design Thinking is een methode om problemen om te lossen waarbij de mens (klant of gebruiker) centraal staat. In een kort-cyclische interval wordt innovatie bewerkstelligd die aansluit bij de behoefte van de doelgroep. Een volledige uitleg over deze methode vind je hier.

Een auto en het vliegtuig; je hebt ze allebei nodig

Ik geloof niet dat het zinvol is om het verschil tussen de twee methodes uit te leggen. Dat ze verschillen is namelijk een feit, net als een vliegtuig en een auto van elkaar verschillen. Het zijn allebei vervoersmiddelen, maar je gebruikt ze voor een ander doel. En, als je aankomend weekend graag naar het centrum van Barcelona wilt, is de kans groot dat je ze allebei nodig hebt.

Hetzelfde geldt wat mij betreft voor Design Thinking en the Lean Startup. Om de metafoor vast te houden; Design Thinking helpt je door kleine straatjes naar het vliegveld, the Lean Startup vliegt je vervolgens over een grote afstand heen. Ik zal de metafoor concreet maken.

The Lean Startup is bedoeld om hypotheses en ideeën te testen, deze om te zetten in valide businessmodellen en te testen op de doelgroep. De testfase binnen Lean Startup is sterk ontwikkeld en daarbij wordt er uitgebreid aandacht besteed aan het meten en analyseren van de resultaten. Het doel van Lean Startup is om valide businessmodellen te ontwikkelen.

Design Thinking heeft de problemen/uitdagingen van de gebruiker als startpunt. Vanaf dat startpunt worden ideeën omgezet in een prototype en getest. Binnen de methode is de Empathy fase sterk ontwikkeld. De methode gebruikt hier een scala aan tools en technieken voor. Het doel van Design Thinking is om de uitdagingen van klanten en gebruikers op te lossen.

Met bovenstaande alinea’s is duidelijk dat de methodes geen concurrenten zijn en dus de verschillen ook niet uitgelegd hoeven te worden. Ze hebben een ander startpunt en een ander eindpunt. Maar, net als in de metafoor; kan het eindpunt van de ene methode wel het startpunt van de andere methode zijn.

Schakelen van methodes

Vanuit het Lean gedachtegoed stellen we altijd de waardecreatie voor de klant centraal. Vanuit dit oogpunt is het logisch om te innoveren aan de hand van Design Thinking. De problemen en uitdagingen van de doelgroep worden opgehaald en daar wordt een oplossing voor gecreëerd. Optimale waardecreatie dus. Waar Design Thinking echter geen rekening mee houdt is of de oplossing ook omgezet kan worden naar een valide businessmodel.

En dat is exact waar Lean Startup zich op focust. Lean Startup neemt normaal gesproken een hypothese, aanname of idee als startpunt. Hierna wordt er getest of dit omgezet kan worden naar een valide businessmodel. Maar, als we ‘hypothese, aanname of idee’ vervangen door het geteste prototype van Design Thinking creëren we opeens een heel ander speelveld. Overigens verandert dat ook iets aan het Lean Startup proces. Door te werken met een gevalideerd prototype kan je je tijdens de klantcontacten focussen op hoe het business model het beste ingericht kan worden. Zo kan je sneller toewerken naar het minimal viable product (MVP) en de Agile ontwikkeling van het product.

Het moge duidelijk zijn dat Design Thinking en de Lean Start-up allebei goede manieren zijn om risico’s in het innovatieproces te verlagen en daarmee slimmer te innoveren. Het schakelen van deze methodes kan ervoor zorgen dat het eindresultaat, sneller, beter en volledig in lijn met de behoefte van de doelgroep is. Om het daadwerkelijk te kunnen schakelen is het wel nodig om de achterliggende principes van beide écht te doorgronden. Neem daarom ook een kijkje bij de artikelen van mijn collega’s over Design Thinking en Lean en Agile.

Auteur: Jeroen Aelen

Jeroen Aelen

Jeroen heeft als Scrum Master, Lean trainer en Belbin coach ruime ervaring opgedaan bij toonaangevende organisaties als Rabobank en Van Lanschot. Hij kenmerkt zich als een energieke en innovatieve Agile professional die als geen ander de toegevoegde waarde van Agile en Scrum kan vertellen én overbrengen.

Wil je eens met Jeroen van gedachten wisselen over Agile, Scrum en/of Lean? Neem dan contact met hem op via 020-345 3015.