Agile & Scrum geven Design Thinking en Lean Startup vleugels

Met Agile/Scrum laat je Design Thinking en Lean Startup vliegen

Hoe ideeën realiteit worden

Om me heen zie ik steeds vaker dat organisaties ‘Agile willen worden’ of een ‘Agile transformatie’ willen ondergaan. Als Agile Coach vraag ik me dan altijd af ‘waarom’?

Design Thinking en Agile

Natuurlijk begrijp ik de toegevoegde waarde van Agile voor organisaties. Maar, wat ik niet begrijp is waarom organisaties het zichzelf als doel stellen. Agile is veel krachtiger als je de methode omarmt en inzet om andere doelen te behalen. In de huidige wereld is innovatie een hot-topic. Het gevolg is dat de ene na de andere innovatiemethode de kop opsteekt. Allemaal even krachtig en uniek. En allemaal besteden ze onvoldoende aandacht aan de executie van al die innovaties. En daar is juist Agile/Scrum bij uitstek geschikt voor.

Wat Design Thinking en the Lean Startup vergeten

Vergeten is misschien een groot woord. Maar, iedere methode heeft een specifiek doel en de doelen van Design Thinking en the Lean Startup zijn nou eenmaal niet het operationaliseren van de innovatie. De methodes zijn supergeschikt om innovatie te bewerkstelligen, om nieuwe producten, diensten en ideeën om te zetten in valide businessmodellen – mits ze gecombineerd worden.

De methodes werken iteratief en dat betekent zoveel als dat ze zichzelf herhalen. Wanneer we de diagrammen van deze methodes bekijken zien we dat de stappen in één of andere vorm ge-looped zijn; vanaf de laatste stap in het proces gaat het schema weer terug naar de eerste stap in het proces.

In de diagrammen zien we duidelijk dat ze gericht zijn op innovatie, continu nieuwe invalshoeken en ideeën ontdekken en deze omzetten in producten, diensten en businessmodellen. Wat je niet terugziet in de diagrammen is het opnemen van de innovaties in de daily business. Wanneer een organisatie dus enkel deze methodes gebruikt en de executie niet borgt komen de innovaties nooit voorbij de prototypes.

Hoe een waterval de innovatie verdrinkt

Ik zie dat innovatie hoog op de kalender staat bij veel organisaties, wat de populariteit van Design Thinking en Lean Startup verklaart. Vanuit mijn passie voor Agile ben ik dan altijd benieuwd wat er gebeurt na het innovatieproces. Hoe worden de innovaties geoperationaliseerd? Het valt op dat veel organisaties dan terugvallen op de watervalmethode.

De innovatie wordt veelal bewerkstelligt door innovatieteams en zodra ze klaar zijn wordt dit afgeleverd bij de teams en afdelingen die verantwoordelijk zijn voor productmanagement. Dit team pakt de innovatie, plant de verdere ontwikkeling in en verdwijnt spreekwoordelijk onder water. Ze komen pas weer boven water als ze klaar zijn met een stap in het proces. Oftewel, de watervalmethode.

Vanuit een klantperspectief moet een klant steeds relatief lang wachten voordat de innovatie een echt product is en zij het kunnen gebruiken. Daarbij is deze methode niet zo heel wendbaar en belangrijker nog; er is geen samenwerking met de klant meer. Waar Design Thinking en Lean Startup de innovatie helemaal samen met de klant hebben gedaan, doet de watervalmethode precies het tegenover gestelde.

Blijf in contact met de klant

Wat ik hierboven beschrijf is een situatie waarin de organisatie eerst de verbinding met de klant opzoekt om hem vervolgens weer los te laten. En juist op dat punt zie ik de toegevoegde waarde van Agile en Scrum. Ik zal hier nu niet helemaal uit gaan leggen wat Agile precies inhoudt, maar dat kun je hier gewoon rustig nalezen.

De interactie met de klant en een continue stroom van opleveringen zijn een belangrijk onderdeel van de Agile filosofie. Onderstaand vind je een letterlijke vertaling vanuit het Agile Manifesto:

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen
Werkende producten boven allesomvattende documentatie
Samenwerking met de klant boven contractonderhandelingen
Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

Agile biedt daarmee de handvatten om de human-centered benadering van Design Thinking, het wendbare van the Lean Startup en het incrementele karakter van beide voort te zetten. Door de inzet van bijvoorbeeld Scrum wordt geborgd dat het product aan blijft sluiten bij de behoefte van de klant en dat de klant betrokken blijft bij het ontwikkelproces.

Net als de eerdere genoemde innovatiemethodes is Scrum een iteratief proces. Daarbij is Scrum incrementeel, wat inhoudt dat het product stapsgewijs wordt opgeleverd. De klant krijgt dus steeds een stukje van het product, net zolang totdat het geheel afgerond is. In de tussentijd kan de klant feedback geven en kan het ontwikkelteam aanpassingen doen om het product nóg beter aan te laten sluiten bij de behoefte. En daarmee zijn we terug op het punt waar mijn collega’s Jan en Lejla al over schreven; het creëren van optimale klantwaarde.

Auteur: Jeroen Aelen

Jeroen Aelen

Jeroen heeft als Scrum Master, Lean trainer en Belbin coach ruime ervaring opgedaan bij toonaangevende organisaties als Rabobank en Van Lanschot. Hij kenmerkt zich als een energieke en innovatieve Agile professional die als geen ander de toegevoegde waarde van Agile en Scrum kan vertellen én overbrengen.