Wat is Design Thinking?

Innoveren kun je leren

Design Thinking is een methode om op een creatieve manier innovatie bewerkstelligen. Deze manier van innoveren onderscheidt zich door de extreme klantfocus en het gebruik van verschillende prototypes.

Wat is Design Thinking

De Design Thinking methode vertoont een aantal gelijkenissen met Scrum, maar tegelijkertijd ook een aantal kenmerkende verschillen. In de afgelopen jaren heeft deze methode een enorme groei doorgemaakt en wordt het door een groot aantal bedrijven ingezet om te innoveren.

Hoe werkt Design Thinking?

Design Thinking werkt volgens een vast stramien van 5 stappen;

  • Empathize – ontwikkel empathie voor alle betrokken van het probleem. Het is belangrijk te begrijpen wat de ervaring is van de gebruiker en volledig inzicht te krijgen in de uitdagingen waar zij tegenaan lopen.
  • Define – Zodra alle informatie is opgehaald, wordt deze uitgebreid geanalyseerd. Het doel hiervan is om een duidelijk probleem te definiëren. Aan de hand van een goede probleemstelling kan het daadwerkelijke probleem van de klant opgelost worden.
  • Ideate – Nu het probleem is vastgesteld is het zaak om zoveel mogelijk ideeën te genereren die een oplossing kunnen bieden voor de doelgroep. Het draait hierbij niet om de kwaliteit van de ideeën, maar om de kwantiteit. Als de ideeën verzameld zijn, worden ze vergeleken en gefilterd. Uiteindelijk worden hier het beste idee van gekozen.
  • Prototype – De naam van deze fase zegt het eigenlijk al; het beste idee wordt uitgewerkt in een prototype. Een prototype is een goedkope en vereenvoudigde versie van het eindproduct. Het doel is om zo snel mogelijk op de doelgroep te testen of de oplossing voor hen werkt. Daarom wordt er geen overbodige tijd gespendeerd aan het ontwikkelen van het perfecte product.
  • Test – Ook deze fase spreekt al bijna voor zichzelf. Het prototype wordt getest op de doelgroep. Ook tijdens de testfase is empathie essentieel. Zorg dat je leert hoe de doelgroep de oplossing ervaart. Ontwijk valse-positieven door de juiste interpretatie van de resultaten. Je wilt in deze fase leren of het prototype het probleem van de gebruiker oplost. Wat je niet wilt weten is of ze het ‘mooi vinden’ of het ‘beter dan voorheen’ vinden.

Design Thinking is een iteratief proces. Het eindigt dus niet na de testfase. In de testfase haal je de informatie op om de probleemstelling bij te stellen of om het prototype beter te maken. Pas wanneer een prototype zover is dat het probleem van de gebruiker opgelost is, wordt het ontwikkeld naar een standaard product of dienst.

Design Thinking & Scrum

Iteratief? Dat woord gebruiken ze bij Scrum toch ook? Dat is helemaal juist. Design Thinking heeft net als Scrum een duidelijk iteratief karakter. Ze maken ook beide gebruik van Sprints. Het grootste verschil tussen de methodes is de reden waarvoor het wordt ingezet. Waar Scrum zich primair richt op effectieve en stapsgewijze oplevering, richt Design Thinking zich op het oplossen van klantproblemen en het ontwikkelen van innovaties.

Het gevoel staat centraal

Met Design Thinking wordt het ‘ontwikkelteam’ gedwongen om als designer te denken. En, het zal voor iedereen herkenbaar zijn dat een designer over het algemeen denkt vanuit het gevoel. Een designer vraagt zich altijd af: ‘Hoe voelt de gebruiker zich over het product?’. In de Design Thinking methode wordt dit gevoel van de gebruiker centraal gesteld. Bijvoorbeeld door de inzet van diepte-interviews. Hierdoor krijg je als ontwikkelteam een kwalitatieve benadering van het product of dienst.

Meer weten over Design Thinking?

Design Thinking neemt momenteel een enorme vlucht en wordt al ingezet door organisaties als IBM, General Electrics en Samsung. Maar, met Design Thinking wordt er ook weer een nieuwe term aan de managementlijst toegevoegd. Als leidinggevende is het belangrijk om te weten dat je niet hoeft te kiezen tussen verschillende methodes; ze zijn complementair aan elkaar. En – afhankelijk van het doel dat nagestreefd wordt – kan er prima een hybride combinatie gemaakt worden tussen verschillende methodes.

Wil je weten hoe dit werkt? Of wil je gewoon wat meer weten over deze methode? Neem dan contact met ons op via 020-3453015, wij adviseren graag over de toepassing van deze en andere verbetermethodes.