Green Belt project in het verpleeg- en verzorgingshuis

Hoeveel cliënten met Parkinson hebben wij eigenlijk?

Binnen Zorgpalet bestaat er een multidisciplinair team dat de zorg aan bewoners met Parkinson moet afstemmen. Dat team is lid van ParkinsonNet Drenthe, een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het begeleiden en behandelen van mensen met Parkinson en nauw verwante ziekten. Voor dat lidmaatschap moet een bijdrage worden betaald.

“Mijn leidinggevende vroeg zich af wat het lid zijn van ParkinsonNet Drenthe nu eigenlijk opleverde”, blikt verpleegkundige gerontologie en geriatrie Klazien Nanuru terug. “Dat was de aanleiding tot mijn Green Belt project. Al snel had ik allemaal aanvullende vragen. Daarmee maakte ik mijn project veel te groot en liep ik vast. In de opleiding leerden wij: Lean is een kwestie van kleine stapjes. Het was inmiddels wel duidelijk dat we niet wisten hoeveel van onze 350 intramurale bewoners nu eigenlijk Parkinson hadden. Daar heb ik mij toen op gericht. Meten is weten. Heel Lean.”

Nieuwe diagnoses

Klazien Nanuru liep daarbij tegen twee problemen aan. “In de eerste plaats vulden de specialisten ouderengeneeskunde bij een opname de diagnoseformulieren in de digitale zorgdossiers niet altijd even goed in. We hebben met zo’n Lean visgraatdiagram geprobeerd te achterhalen wat daar de oorzaak van was, maar daar zijn we niet goed uitgekomen. Het hele proces heeft er wel toe geleid dat diagnoses nu wel bijna altijd goed worden ingevuld. Daarnaast hadden we een probleem met de ICT. Je kon niet uit het systeem halen hoeveel mensen met een bepaalde diagnose we in huis hadden. Dat wordt nu door de afdeling applicatiebeheer aangepast. Niet alleen voor Parkinson uiteraard, maar voor alle diagnoses. Ik heb dus nog niet uitgezocht wat de meerwaarde is van ParkinsonNet binnen Zorgpalet. Dat wordt de volgende stap. Maar we weten nu wel dat we twaalf bewoners met Parkinson hebben, waardoor we behandelaars efficiënter kunnen inzetten, scholing beter kunnen verantwoorden en hopelijk de kwaliteit van leven van deze patiënten kunnen vergroten.” Klazien-Nanuru

“Nu weten we dat we twaalf bewoners met Parkinson hebben”, blikt verpleegkundige gerontologie en geriatrie Klazien Nanuru terug.