Situationeel Leidinggeven - Incompany Opleiding voor leidinggevenden

Situationeel Leidinggeven

Leidinggeven in het hier en nu

Situationeel leidinggeven klinkt alsof het gaat over het aanpassen van de stijl van de leidinggevende aan iedere situatie. Met als doel om de medewerker op een meer effectieve en efficiënte wijze gaat doen wat er van hem of haar verlangd wordt. Zo beschreven zou de training ook ‘zo onopvallend mogelijk manipuleren van jouw medewerkers’ kunnen heten.

Situationeel Leidinggeven

Maar daar geloven wij niet in. In deze training geven wij leidinggevende inzicht in de eigen manier van kijken. En hoe dit invloed heeft op de prestaties van de medewerkers.

Wil je deze training zelfstandig volgen?

Op deze pagina leggen we alles uit over de incompany training. Ben jij de enige vanuit jouw organisatie die deze training wilt volgen? Bekijk dan hier de Training Situationeel Leiderschap in onze opleidingsagenda. De training start meerdere keren per jaar op verschillende locaties in het land.

Training Situationeel Leiderschap

Leidinggeven in het hier en nu

Leidinggevende zijn vaak geneigd om een eigen leiderschapsstijl te ontwikkelen en hier aan vast te houden. Dit leidt tot een rigide verhouding tussen de leidinggevende en de medewerkers. Het gevolg is dat bij veranderende omstandigheden het team de effectiviteit verliest.

Met situationeel leidinggeven bedoelen wij dat de leidinggevende in het hier en nu aanwezig is. Dat betekent dat hij of zij écht luistert, zich laat beïnvloeden, valide informatie verzamelt en de medewerker ziet als partner. Samen maken ze dan keuzes om de functionele taken tot een goed einde te brengen.

Individuele kwaliteiten

Het gevolg is dat taken en bevoegdheden in overleg worden toegewezen. De kennis van de kwaliteiten en beperkingen van ieder individu zijn hierin leidend. De leidinggevende moet in staat zijn om deze kwaliteiten en beperkingen te herkennen en bespreekbaar te maken. Vervolgens wordt gestreefd naar een functionele hiërarchie in plaats van een hiërarchie op basis van macht en positie.

Het model wat wij hiervoor gebruiken helpt leidinggevenden om her nodige inzicht te krijgen. Vervolgens leren ze hoe dit openlijk kunnen bespreken en van consequenties kunnen voorzien. Met de kennis van dit model worden leidinggevenden in staat gesteld om effectief leiding te geven. In iedere situatie.

Programma voor de training Situationeel Leidinggeven

Het globale programma voor deze training ziet er als volgt uit:

  • We behandelen de theorie over situationeel leidinggeven. Dit doen we aan de hand van korte scènes geregisseerd door de deelnemers
  • We kijken naar de verschillende karaktertypen en de deelnemers leidinggeven aan de verschillende karaktertypen (gebaseerd op MD, MBTI, Teamrol of andere modellen)
  • Deelnemers bereiden een case voor, welke gezamenlijk behandeld worden.
  • Oefenen van gedragsalternatieven met acteurs
  • Intervisie gericht op verdere ontwikkeling uitmondend in een ontwikkelplan

Wat levert het op?

Aan het einde van deze training hebben de deelnemers:

  • Inzicht in de eigen leidinggevende stijl en hoe dit het gedrag van medewerkers beïnvloedt
  • Inzicht in het benutten van de eigen kwaliteiten om de kwaliteiten van anderen tot hun recht te laten komen
  • Kennis van het scheiden van inhoud, proces en procedure

Het eindresultaat van deze training is dat deelnemers vaardiger omgaan met het benutten van verschillen.

Meer weten over onze incompany opleidingen?

Wil je meer weten over onze incompany opleidingen of heb je al een gerichte opleidingsbehoefte? Neem dan contact met ons op via onderstaand formulier. Wij kijken graag samen naar de mogelijkheden.