Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
CTC

Critical to Customer is letterlijk ‘cruciaal voor de klant’, de eigenschappen van een product of dienst die cruciaal zijn voor de klant, die de klanteisen weergeven.

De CTC’s vormen de input voor de vertaling van klanteisen naar kwaliteitseisen. CTC’s zijn niet hetzelfde als CTQ’s (Critical to Quality), de interne kritische kwaliteitsparameters die betrekking hebben op de klanteisen. Een QFD (Quality Function Deployment) relateert de CTC’s aan de CTQ’s.

Het geluid van een autodeur kan een CTC zijn, terwijl de maattoleranties en de demping van de deur een CTQ voor de autofabrikant zijn.

Aliassen: Critical to Customer

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu