Just in Time

JIT = Just in Time = Precies op tijd. Bij Just in Time worden alle processen zo inrichten dat het eindproduct of het deelproduct precies geleverd wordt wanneer het benodigd is. Dit bespaart veel onnodige voorraad en voorkomt wachttijden met alle bezwaren van dien.
Aliassen: JIT
Terug naar woordenboek