Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Kata

Kata betekent vrij vertaald, patroon of vorm. De letterlijke vertaling vanuit het Japans is ‘manier van dingen doen’.

De Verbeter Kata is een herhaalde routine om uitdagende doelen te realiseren. Door stap voor stap een obstakel/probleem weg te werken en te leren van de obstakels/problemen die je tegenkomt bij het continue verbeteren.

De Coaching Kata is een patroon om medewerkers, op elk niveau in de organisatie, de verbeter Kata te leren en er voor te zorgen dat het hun manier van handelen en denken motiveert.

Kata wordt ook wel gezien als sleutel in het creëren van een Lean-cultuur waar verbetering dagelijks plaatsvindt, met coaching door managers en/of leidinggevenden. Hierdoor zal een verschuiving plaatsvinden van projectmatig Lean verbeteringen doorvoeren, naar dagelijks continu verbeteren zonder een projectmatige aanpak.

Six Sigma
Menu