Scaled Agile Framework - sixsigma.nl

Scaled Agile Framework

Het Scaled Agile Framework (SAFe) is een verzameling van kennis, principes en best practices uit Lean, Agile, Design Thinking, Lean Startup en DevOps. Deze geïntegreerde aanpak bedoeld voor bedrijven die snel willen inspelen op veranderingen in de markt, wat ook wel business agility wordt genoemd. Kenmerkend aan SAFe is dat meerdere teams tegelijkertijd aan één product werken, net zoals bij Lean meerdere teams samenwerken in een waardestroom. Deze teams plannen gezamenlijk hun werkzaamheden tijdens de Program Increment Planning, om zo te zorgen dat alle doelstellingen en afhankelijkheden duidelijk zijn. De kracht van dit framework is dat daarom ook dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan: van de strategie tot uitvoering weet iedereen wat er moet gebeuren en welke rol verantwoordelijk is voor wat.
Terug naar woordenboek