Drijfveren binnen Management Drives

In 6 kleuren

Drijfveren worden binnen Management Drives gezien als de schakels tussen wat iemand denkt te gaan doen en wat iemand daadwerkelijk gaat doen. Drijfveren geven richting aan het vermogen van mensen en het team. Een essentiële nuance hierbij is, dat de drijfveren zich enkel richten op het vermogen. Kwaliteit wordt volledig buiten beschouwing gelaten.

Drijfveren Management Drives

De zes drijfveren van Management Drives

Management Drives hanteert een model waarin zes drijfveren worden geduid. Deze drijfveren worden vertegenwoordigd door zes kleuren. Een kleur geeft aan waar iemand naar streeft, hoe hij of zij zich gedraagt en hoe de omgeving tegen de persoon aankijkt. Binnen Management Drives is een persoon niet altijd volledig ‘één kleur’. Het kan best zo zijn dat een persoon een dominante Oranje drijfveer heeft, aangevuld met een vleugje Groen.

De drijfveren van Management Drives zijn onderverdeeld in zes drijfveren en iedere drijfveer heeft specifieke kenmerken. Deze kenmerken vormen de achterliggende reden voor het gedrag iemand vertoont. Hieronder de zes drijfveren met hun uitleg:

Geel – de Visionair

De visionair streeft naar inzicht, kennis en vrijheid. Deze persoon typeert zich doordat hij/zij een duidelijke visie heeft. Deze drijfveer leidt tot gedrag dat wordt getypeerd als onderzoekend, analyserend, kritisch en veelal toekomstgericht.

Blauw – de Bestuurder

De bestuurder streeft naar duidelijkheid, structuur, rechtvaardigheid en bevestiging. Deze persoon typeert zich doordat hij/zij zeer gedisciplineerd is. Deze drijfveer leidt tot gedrag dat wordt getypeerd als geordend, loyaal en verantwoordelijk.

Groen – de People Manager

De people manager streeft naar gezelligheid, harmonie, en gelijkwaardigheid. Deze persoon typeert zich doordat hij/zij zeer veel waarde hecht aan gezamenlijkheid. Deze drijfveer leidt tot gedrag dat wordt getypeerd als vriendelijk, behulpzaam, open en communicatief.

Rood – de Autoriteit

De autoriteit heeft een duidelijke focus op tempo, daadkracht en respect. Hij/zij houdt ervan om duidelijke domeinen te bepalen en deze te handhaven. Hierdoor gedragen zij zich erg grensstellend. Deze drijfveer leidt tot gedrag dat wordt getypeerd als confronterend en ongeduldig.

Oranje – de Ondernemer

De ondernemer is erg resultaatgericht en legt de focus op vooruitgang. Hij/zij hecht veel waarde aan status en de positie binnen een groep. Het gedrag wat hierbij hoort is erg doelgericht en ambitieus. Door de resultaatgerichtheid zorgt deze drijfveer er voor dat personen met een dominante Oranje drijfveer efficiëntie hoog in het vaandel hebben staan.

Paars – de Nestor

De nestor is de lijm in de groep. Hij/zij streeft naar geborgenheid, eenheid en stabiliteit. In het gedrag uit zich dit doordat zij verbindend optreden, beschermend en dienstbaar zijn en een vaderlijke/moederlijke rol op zich nemen.

Weten is niet hetzelfde als kunnen

Deze methode en de drijfveren geven managers en leidinggevende meer inzicht. Maar zolang je niet weet hoe je dit inzicht gebruikt om je leiderschapsstijl aan te passen, is het een relatief nutteloze exercitie.

Om managers en leidinggevenden te leren hoe ze hun leiderschapsstijl kunnen aanpassen, hebben we de training Situationeel Leiderschap ontwikkeld. In 2 dagen leer je alles om een effectieve leidinggevende te zijn.

Meer over deze training

De zes drijfveren van Management Drives ontdekken

Het ontdekken van de drijfveren gebeurt door middel van een aantal testen. Een simpele en basale test is veelal gratis te vinden op verschillende website. Een dergelijke test is echter een indicatie en zeker geen grond voor conclusies.

Management Drives, MBTI, Belbin, DISC

We kunnen de kop hierboven nog wel langer maken hoor. Er is namelijk een overvloed aan persoonlijkheidstesten, rol-indicatoren, effectiviteits-assessment en nog stel dure woorden. Het is dan ook logisch dat het voor veel mensen onmogelijk is om door de bomen het bos nog te zien.

We hebben eerder al een artikel geschreven waarin we 3 prominente methodes met elkaar vergelijken. Daarin laten we zien wat de overeenkomst is tussen de methodes en belangrijk nog, wat het verschil is tussen de methodes. Je kunt dat artikel hier lezen.

Binnen UPD maken we veelvuldig gebruik van persoonlijkheidstesten. Afhankelijk van de voorkeur van de organisatie werken we met iedere methode. Maar als er nog geen methode is gekozen hebben wij zelf een duidelijke voorkeur: Teamrollen van Belbin.

Belbin gaat over ons, niet over mij

Wij geloven dat een team meer is dan de som der delen. En het teamrolmodel van Belbin is specifiek gericht op de interactie en samenwerking tussen de verschillende teamrollen. Belbin gaat dus veel meer over de effectiviteit van de samenwerking tussen mensen. En juist die samenwerking is een significant onderdeel van het succes van het team. Zoals uit blijkt uit het artikel van Martin van den Berg over succesvolle teams.

Meer weten?

Wil je meer weten over Management Drives, Belbin of andere methodes op dit gebied? We leggen je graag het verschil uit en helpen je bij het kiezen van de meest geschikte methode voor jouw team of organisatie. Bel ons daarvoor op 020 – 345 3015 of mail naar contact@upd.nl.