De drijfveren van Management Drives | SixSigma.nl

Drijfveren binnen management Drives

Drijfveren worden binnen Management Drives gezien als de schakels tussen wat iemand denkt te gaan doen en wat iemand daadwerkelijk gaat doen. Drijfveren geven richting aan het vermogen van mensen en het team. Een essentiële nuance hierbij is, dat de drijfveren zich enkel richten op het vermogen. Kwaliteit wordt volledig buiten beschouwing gelaten.

Drijfveren Management Drives

De zes drijfveren

Management Drives hanteert een model waarin zes drijfveren worden geduid. Deze drijfveren worden vertegenwoordigd door zes kleuren. Een kleur geeft aan waar iemand naar streeft, hoe hij of zij zich gedraagt en hoe de omgeving tegen de persoon aankijkt. Binnen Management Drives is een persoon niet altijd volledig ‘één kleur’. Het kan best zo zijn dat een persoon een dominante Oranje drijfveer heeft, aangevuld met een vleugje Groen. De drijfveren van Management Drives zijn onderverdeeld in zes drijfveren en iedere drijfveer heeft specifieke kenmerken. Deze kenmerken vormen de achterliggende reden voor het gedrag iemand vertoont. Hieronder de zes drijfveren met hun uitleg:

Geel – de Visionair

De visionair streeft naar inzicht, kennis en vrijheid. Deze persoon typeert zich doordat hij/zij een duidelijke visie heeft. Deze drijfveer leidt tot gedrag dat wordt getypeerd als onderzoekend, analyserend, kritisch en veelal toekomstgericht.

Blauw – de Bestuurder

De bestuurder streeft naar duidelijkheid, structuur, rechtvaardigheid en bevestiging. Deze persoon typeert zich doordat hij/zij zeer gedisciplineerd is. Deze drijfveer leidt tot gedrag dat wordt getypeerd als geordend, loyaal en verantwoordelijk.

Groen – de People Manager

De people manager streeft naar gezelligheid, harmonie, en gelijkwaardigheid. Deze persoon typeert zich doordat hij/zij zeer veel waarde hecht aan gezamenlijkheid. Deze drijfveer leidt tot gedrag dat wordt getypeerd als vriendelijk, behulpzaam, open en communicatief.

Rood – de Autoriteit

De autoriteit heeft een duidelijke focus op tempo, daadkracht en respect. Hij/zij houdt ervan om duidelijke domeinen te bepalen en deze te handhaven. Hierdoor gedragen zij zich erg grensstellend. Deze drijfveer leidt tot gedrag dat wordt getypeerd als confronterend en ongeduldig.

Oranje – de Ondernemer

De ondernemer is erg resultaatgericht en legt de focus op vooruitgang. Hij/zij hecht veel waarde aan status en de positie binnen een groep. Het gedrag wat hierbij hoort is erg doelgericht en ambitieus. Door de resultaatgerichtheid zorgt deze drijfveer er voor dat personen met een dominante Oranje drijfveer efficiëntie hoog in het vaandel hebben staan.

Paars – de Nestor

De nestor is de lijm in de groep. Hij/zij streeft naar geborgenheid, eenheid en stabiliteit. In het gedrag uit zich dit doordat zij verbindend optreden, beschermend en dienstbaar zijn en een vaderlijke/moederlijke rol op zich nemen.

De zes drijfveren ontdekken

Het ontdekken van de drijfveren gebeurt door middel van een aantal testen. Een simpele en basale test is veelal gratis te vinden op verschillende website. Een dergelijke test is echter een indicatie en zeker geen grond voor conclusies.