Scrumbord - de plek waar alles samenkomt | SixSigma

Het Scrumbord

De plek zonder geheimen waar alles samenkomt

Het Scrumbord is hét toonbeeld van Scrum. Iedereen die weleens zijdelings kennis heeft gemaakt met de methode, zal in gedachte het Scrumbord voor zich zien. Vol met (kleurige) post-its die continu schuiven over het bord. Op het oog een onoverzichtelijk geheel, maar voor de teams die er mee werken biedt het júist overzicht en structuur.

scrumbord

Een Scrumbord maakt sprints inzichtelijk

Zoals hier te lezen is, werken Scrumteams in sprints. Tijdens deze sprints definieert het team de taken die in een bepaald tijdsbestek uitgevoerd gaan worden door de teamleden. Deze taken worden visueel weergegeven op het Scrumbord. Het bord bestaat uit een aantal kolommen:

  • Product Backlog: hier staan de zaken die niet worden gedaan in de huidige sprint. De backlog bestaat uit globale ideeen tot en met werk dat voldoende is uitgewerkt om in een toekomstige sprint gedaan te worden. Werk wat klaar is voor een sprint wordt vaak in een extra kolom “ready” gezet
  • To Do: De exacte taken die het team in de huidige sprint gaat uitvoeren.
  • Doing: De taken waar het team op dat moment actief mee bezig is.
  • Done: De taken die het team in deze sprint al hebben afgerond.

Afhankelijk van de wensen van het Scrumteam kunnen deze kolommen nog uitgebreid worden met:

  • Verify/Review/test: zaken die door een teamlid afgerond zijn, maar die nog getest moeten worden door een teamlid of shareholder. De kolom komt traditioneel tussen Doing en Done.
  • Fastlane: een overkoepelende rij boven het bord. Hierop worden ‘spoedjes’ geplaatst die tijdens de sprint naar voren komen, niet ingepland zijn in de huidige sprint maar toch direct opgepakt moeten worden. Dit wordt echt voor uitzonderingen gebruikt en niet om “escalaties te managen”.

Het Scrumbord tijdens de dagstart

Dagelijks houdt het Scrumteam een dagstart waarbij de teamleden vertellen wat ze gisteren hebben gedaan, waar ze eventueel tegenaan zijn gelopen en wat ze vandaag gaan doen. Deze dagstart doen ze terwijl ze voor het Scrumbord staan. Zo kunnen ze het bord direct samen bijwerken. Zaken die klaar zijn, worden op ‘Done’ gezet.

Een Scrumbord wordt vaak op een flipover-vel gemaakt of op een Brownpaper dat vervolgens aan de muur wordt gehangen. Het laatste heeft voor veel Scrumteams de voorkeur, omdat het bord dan een vaste plek heeft en prominent aanwezig is.

Wat levert een Scrumbord op?

Voor veel Scrumteams is het Scrumbord de heilige graal. Het is niet alleen een visueel overzicht waarbij de dagelijkse meetings plaatsvinden, maar vaak ook iets om trots op te zijn. Het Scrumbord laat zien wat het team bereikt heeft als alle taken van ‘To Do’ naar ‘Done’ zijn verschoven. De praktijk leert dat het Scrumbord een positieve vibe geeft aan teams en organisaties.

Verder draagt een Scrumbord bij aan:

  • Een toename van transparantie in de organisatie. Iedereen ziet waar het team mee bezig is en heeft zo inzicht in de totale werkdruk.
  • Het teamgevoel en de teaminspanning. Iedereen ziet van iedereen wat hij of zij aan het doen is. Het team kan dus makkelijker bijspringen of advies geven over de taken.
  • Een toename van kennisdeling. Door de openheid en transparantie gebeurt het bijna nooit meer dat een teamlid tegen een probleem aanloopt wat al eens door een ander opgelost is.
  • Een continue verbetercultuur. Het Scrumbord laat zien hoe het team er voorstaat. Het bord is onverbiddelijk, dus ook taken die niet goed gaan of werk dat achterloopt staan open en bloot op het bord. Dit motiveert het team en de organisatie om er samen voor te zorgen dat het morgen een stukje beter gaat dan vandaag.

Is een Scrumbord niet gewoon een ander woord voor Kanban?

Kanban is een middel dat afkomstig is uit de Lean filosofie. Scrum komt voort uit de Agile filosofie. In principe zijn Agile en Lean twee zussen van dezelfde moeder, namelijk ‘continu verbeteren’. Dus het Scrumbord en het Kanbanbord streven uiteindelijk hetzelfde doel na. Qua vormgeving hebben ze ook aardig wat overeenkomsten, maar in de praktijk verschillen de twee hulpmiddelen een klein beetje van elkaar. Op het Scrumbord worden taken namelijk gelimiteerd door de tijd. Het team rond taken af binnen een bepaald tijdsbestek – de sprint. Het Kanbanbord helpt teams om focus en flow te behalen door het aantal simultane taken te beperken. Kanban kijkt naar de beschikbare capaciteit en bepaalt hoeveel werk op DOING gezet wordt (WIP limit). Het verschil zit dus écht in de details en de exacte manier waarop de teams de borden inzetten. Maar het blijft een feit dat Agile en Lean heel dicht tegen elkaar liggen. Het mooie hieraan is dat ze elkaar absoluut niet bijten. In de praktijk blijkt dat de methodes elkaar zelfs versterken.

Lean, Agile & Scrum Fundamentals

Door de synergie tussen de verschillende methodes zijn wij van mening dat iedere verbeterprofessional de tools van beide methodes in zijn of haar gereedschapskoffer moet hebben. Wij geloven dat dit bijdraagt aan het bereiken van een hoge graad van wendbaarheid en slagvaardigheid. Hiervoor hebben wij de Lean, Agile & Scrum Fundamentals training ontwikkeld. Deze training onderscheidt zich van standaard Lean en Agile trainingen. De training combineert de kracht van verschillende visies en richt zich exclusief op de juiste toepassing ervan. Dit betekent dat u zich aan het eind van de Agile, Lean & Scrum Fundamentals training in een zeer sterke positie bevindt. U kent namelijk niet alleen de theorie, maar u kunt de volgende dag direct aan de slag met de materie. Meer weten over deze training? Lees dan hier verder.