Lean bij Werkse!

In 2012 is er binnen Werkse! gestart met Lean werken op één afdeling. De positieve resultaten vormden de aanleiding om de gehele organisatie om te vormen naar een Lean organisatie. UPD is als partner betrokken geweest bij de implementatie van Lean binnen Werkse!. In deze reeks artikelen leest u over de ervaringen en resultaten van Lean werken bij Werkse!

Deel 1: Lean is meer dan je denkt!

Lean is een term afkomstig uit de auto-industrie. Toyota maakte naam met Lean werken vanuit deze gedachte: de klant, die uiteindelijk een auto koopt, wil alleen betalen voor bedrijfsprocessen die nuttig zijn voor de productie van de auto. Het dienstreisje van de directeur valt hier niet onder, dus daar betaalt de klant dan ook liever niet voor. Inmiddels is Lean een manier van werken die in veel bedrijven wordt toegepast.

Lean bij Werkse

Ook Werkse! gaat Lean

De afdeling Verpakken is in 2012 als proef begonnen met Lean. De resultaten waren zó positief, dat besloten werd om de gehele organisatie Lean te maken. Wat maakt dat Verpakken zo positief is over Lean? “Het belangrijkste dat Lean ons heeft gebracht, is structuur en rust,” vertelt Lucia Contreras, werkleider van de afdeling Verpakken. “We beginnen elke dag om 8 uur met een dagstart. Hierin bespreken we wat we gaan doen, hoeveel we moeten doen en wie wat gaat doen. In het verleden bepaalde iedereen zelf wat hij of zij ging doen, nu bepalen we op basis van onder andere kwaliteiten wie welk werk doet.” In de productielijn bevinden zich verschillende producten die allemaal een eigen stappenplan volgen. “Elke processtap hebben we beschreven. Daaruit bleek bijvoorbeeld dat het vouwen van doosjes, dat eerst door drie medewerkers werd gedaan, gemakkelijk door één medewerker gedaan kon worden.” Lean werken gaat stap voor stap. Dat is de kracht van Lean. Een volgende stap is het invoeren van ‘5s’: scheiden, sorteren, schoonmaken, systematiseren en standaardiseren.

Weloverwogen

Lean betekent letterlijk ‘slank’ en gaat over slimmer werken. Het is een werkwijze die verspilling van tijd, materialen en kennis tegengaat. Lean geeft iedereen de verantwoordelijkheid om mee te denken over hoe het werk slimmer gedaan kan worden, zodat er minder verspilling is en de gezamenlijke doelen, gehaald worden. Robert Nijmands, teamleider Werk & Participatie, geeft als voorbeeld van Lean denken: “Vroeger zou ik, als ik een interessante training tegen kwam voor mijn medewerkers, hebben gedacht: ‘Leuk! Dat gaan we doen.’ Nu denk ik: ‘Leuk, maar past het bij de doelstellingen die we als afdeling moeten halen? Past het bij de lange- termijndoelstelling van Werkse!?’

Doorlopend proces

Vanwege de positieve resultaten op de afdeling Verpakken heeft het managementteam in oktober 2014 besloten om de hele organisatie Lean te maken. Bedacht is waar Werkse! in 2017 moet staan en welke meerjarendoelen daarbij horen. Tevens is vastgesteld hoe die grote doelstellingen in kleinere doelen verdeeld kunnen worden, zodat stap voor stap naar het einddoel kan worden gewerkt. Niet als vaststaand gegeven, maar als een gezamenlijke inspanning die al werkend wordt aangevuld en bijgesteld. Daar waar vroeger per bedrijfsonderdeel een jaarplan werd gepresenteerd waar iedereen zich aan te houden had, wordt nu volgens de Lean principes gewerkt. De doelen zijn gezamenlijk voor heel Werkse! en daar is een gezamenlijke inspanning voor nodig. Iedereen in de organisatie heeft daarin een verantwoordelijkheid: niet alleen het management, maar ook het kader en de medewerkers. Iedereen denkt mee over hoe het werk en processen beter kunnen en omgezet kunnen worden in zichtbare acties. Verbeteren is een doorlopend proces, waarbij elke stap een bijdrage levert.

Verloop en resultaten

Lean zit bij Werkse! nog in de startfase. Met hulp van UPD gaan we Werkse! stap voor stap Lean aanleren, toepassen en verankeren, zodat de nieuwe werkwijze de standaard wordt.

Over dit artikel

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in Werkse! Magazine.