Lean bij Werkse!

In 2012 is er binnen Werkse! gestart met Lean werken op één afdeling. De positieve resultaten vormden de aanleiding om de gehele organisatie om te vormen naar een Lean organisatie. UPD is als partner betrokken geweest bij de implementatie van Lean binnen Werkse!. In deze reeks artikelen leest u over de ervaringen en resultaten van Lean werken bij Werkse!

Deel 3: Vraag het aan Wim en Hans

Bij arbeidsontwikkelingsplaats Werkse! houdt iedereen, van management tot werkvloer, zich bezig met Lean. Hoe werkt dat op de werkvloer? Wij vroegen het Wim Kiers en Hans van Zeijl, respectievelijk afdelingshoofd en business unit manager bij Productie & Logistieke Dienstverlening.

Beginnen met Lean

Wim: “Als proceseigenaar ben ik samen met een team verantwoordelijk voor het efficiënter maken van productieprocessen. Ik ben voorzitter van het team, maar we doen het samen. Bij Werkse! zijn meerjarendoelen vastgesteld die we over drie jaar behaald moeten hebben. We hebben de meerjarendoelen opgedeeld in jaardoelen en één van die jaardoelen is het efficiënter maken van productieprocessen. Om die processen inzichtelijk te maken, voeren we zogenoemde waardestroommetingen uit. Deze metingen geven aan waar ‘waarschijnlijk’ een probleem zal optreden. Op basis daarvan kunnen we verbeteracties benoemen en verspillingen tegengaan.”

Beugels

Wim: “Neem nou het maken van beugels. We hebben met de klant afgesproken dat we per dag 6.666 beugels maken. Het maken van een beugel bestaat uit verschillende stappen die elkaar opvolgen. Maar als ergens een stap te lang duurt, staat iemand aan het einde van het proces te wachten–zonde van de tijd! Dan kun je bijvoorbeeld besluiten dat er iemand bij moet, waardoor er een constante stroom werk ontstaat.”

Flow

Wim: “We maken schema’s waarin het ritme van het proces wordt weergegeven in cijfers. De flow is het ritme waarin je met elkaar werkt. De schema’s worden gebruikt om te kijken hoe we slimmer kunnen werken. Het gaat dus niet om harder werken!”

Zonde van de tijd!

Medewerkers en Lean

Wim: “Ik heb collega’s de basistraining Lean gegeven. Het was leuk om op een interactieve manier kennis te delen en om collega’s waar ik normaal minder contact mee heb, beter leren kennen. Het geven van de training vond ik spannend en een overwinning op mezelf. Ik ben erdoor gegroeid. Lean is groei, groei is verandering en verandering begint bij jezelf.”

5S

Hans: “Werken via 5s brengt overzicht en structuur. Het staat voor:

  • Scheiden
  • Schikken
  • Schoonmaken
  • Standaardiseren
  • Standhouden

Neem het magazijn: dozen staan hier netjes op planken met een registratieformulier erbij dat aangeeft wat er in de doos zit. Nu is voor iedereen duidelijk waar iets te vinden is. Handelingen gaan daardoor makkelijker en sneller. Om dat te bereiken, zijn we eerst gaan opruimen. Wat niet in het magazijn hoorde, zoals voorraad en verkeersborden, hebben we eruit gehaald. Daarna hebben we nagedacht: hoe kunnen we het zó ordenen dat iedereen kan vinden wat hij zoekt? We hebben alles een vaste plek gegeven en gezorgd dat de spullen en de vloer schoon zijn. Met standaard werkwijzen is het voor nieuwe mensen makkelijk om snel in een werkproces te groeien.”

Keep it Lean, keep it clean

Hans: “Het behouden van de afspraken vergt tijd. Als je altijd iets op een bepaalde manier gedaan hebt, is het lastig om over te stappen op een nieuwe manier. Het is haast nog moeilijker dan stoppen met roken of afvallen! We werken er allemaal aan, dus kunnen elkaar stimuleren om de afspraken na te komen. De startgesprekken die we elke ochtend houden, moeten bijdragen aan het blijven werken aan Lean. Deze gesprekken vinden plaats op de werkvloer met de voorlieden, werkleiders en de medewerkers. Zo wordt en blijft iedereen betrokken. En, nu het magazijn succesvol volgens 5 S werkt, gaan we het ook op de andere afdelingen invoeren.”


Over dit artikel

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in Werkse! Magazine.