Lean & Agile trainingen voor het Onderwijs

Een onderwijsinstelling heeft geen commerciële inslag. Toch zijn veel onderwijsinstellingen erbij gebaat om methoden uit het bedrijfsleven te gebruiken om problemen te formuleren, feiten eerlijk onder ogen te zien en om samen heldere plannen op te stellen.

Lean trainingen voor het onderwijs

Steeds meer onderwijsinstellingen zetten daarom Lean in als filosofie en behalen daar aansprekende resultaten mee op het gebied van onderwijskwaliteit en efficiënte en klantgerichte ondersteunende diensten. En aan de hand Agile-werkvormen als Scrum lukt het onderwijsteams om effectiever en efficiënter te komen tot structurele verbetering.

Lean in het onderwijs

Lean is momenteel één van de meest toegepaste filosofieën om te focussen op het creëren van waarde voor de klant, continu verbeteren en het elimineren van verspilling. Lean kent de oorsprong bij Toyota en wordt daarom nog wel eens geassocieerd met een productie-omgeving. Echter is het gedachtegoed veel breder toepasbaar; van Lean in de zorg tot Service-omgevingen. En zo ook binnen onderwijsinstellingen. Want, waarde creëren is uiteindelijk waar het binnen een onderwijsinstelling om gaat, alleen noemen we het daar geen klant, maar hebben we het over studenten of leerlingen.

Agile in het onderwijs

Agile – en Scrum specifiek – is bij uitstek geschikt om teams effectief te laten samenwerken aan de dingen die er écht toe doen voor de klant. En iedereen heeft klanten; of het nu gaat om studenten, het bestuur of collega’s binnen de onderwijsinstelling. We zien dat het Scrum Framework vooral werkt voor docenten- en lerarenteams. Omdat zij niet dagelijks met elkaar werken is het soms lastig om de regie te voeren op de werkzaamheden. Elementen uit het Agile en Scrum gedachtegoed bieden juist aan deze teams de structuur om verbonden te blijven en doelgericht te blijven werken.

Lean & Agile trainingen voor het onderwijs

Al onze trainingen zijn toegankelijk voor mensen uit alle sectoren. De stof die we behandelen is generiek toepasbaar, of het nu gaat om service-omgevingen, productie, zorg of onderwijs. Maar met name in het onderwijs is het soms lastig om deze generieke kennis toe te passen. De structuur van de organisatie, de samenwerkingsvormen, het vocabulair en de klanten (studenten) wijken af van wat zien binnen andere organisaties.

Daarom verzorgen we regelmatig onderwijsspecifieke trainingen. Tijdens deze trainingen behandelen we nog steeds dezelfde theorie, alleen de praktijkvoorbeelden zijn helemaal toegespitst op het onderwijs. Deze trainingen worden altijd verzorgd door minimaal één trainer die ruime ervaring heeft in het onderwijs. Zo zorgen we dat voorbeelden aansprekend zijn, dat het juiste vocabulair gebruikt wordt en dat de kennis direct toepasbaar is voor de deelnemers.

Meer weten over deze onderwijsspecifieke trainingen? Neem dan even contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.

Geschikte Lean trainingen voor het onderwijs

Zoals we eerder al schreven is in principe iedere lean training geschikt voor het onderwijs. Toch zien we vaak dat dit de meest gangbare Lean trainingen in het onderwijs zijn:

Meest gevolgde Agile trainingen in het onderwijs

Een Agile transformatie naar een volledig Agile onderwijsinstelling is voor veel instellingen een onhaalbare kaart. Om te profiteren van de best-practices uit Agile worden regelmatig de volgende Agile trainingen gevolgd:

Meer weten over Lean & Agile Trainingen in het onderwijs?

Neem dan contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.