Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
Toc

TOC staat voor Theory Of Constraints. Is een managementmethode ontwikkeld door Eliyahu Goldratt. Het leidende principe bij TOC is dat ieder proces knelpunten kent waardoor de capaciteit van een proces beperkt wordt. Door juist te concentreren op deze knelpunten en deze vaak met beperkte middelen te verhelpen kunnen al aanzienlijke resultaten bereikt worden. Anders dan Lean waar het hele proces in zijn geheel bekeken wordt, concentreert TOC zich steeds op een deel van het proces.

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu