Green Belt Certificering - sixsigma.nl

Green Belt Certificering

Voor Lean en Lean Six Sigma

De Green Belt Certificering bestaat uit twee delen: een theorie- en een praktijkcertificaat.

Green Belt Certificering

Theoriecertificaat Green Belt

Het schriftelijke bewijs dat je de Lean Six Sigma of Lean methoden en technieken op het niveau van een World Class Lean Six Sigma Green Belt training beheerst. De training van UPD kent een curriculum dat geheel in lijn is met de internationaal erkende ‘Body Of Knowledge’ van ASQ en IASSC.

Om in aanmerking te komen voor UPD theoriecertificering, gelden de volgende criteria:

 • Met goed resultaat afsluiten van een Green Belt theorie-examen, bestaande uit meerkeuzevragen.
 • Het theorie-examen toetst begrip van de Lean of Lean Six Sigma methoden & technieken en bij Lean Six Sigma begrip van statistische analyses met SigmaXL.
 • Het betreft een ‘open boek examen’, gebruik van laptop met SigmaXL is toegestaan. SigmaXL wordt alleen gebruikt bij de Lean Six Sigma opleidingen.

Praktijkcertificaat Green Belt

Het praktijkcertificaat is de proeve van bekwaamheid die aangeeft dat je niet alleen de theorie beheerst, maar deze ook in de praktijk heeft weten toe te passen door een project succesvol af te ronden, met gebruik van de juiste tools en veranderkundige vaardigheden.

Waarom kiezen voor het praktijkcertificaat?

 • Het praktijkcertificaat is de kroon op jouw opleiding, je certificering is compleet.
 • U haalt het maximale uit de opleiding en je brengt het geleerde direct in de praktijk.
 • Zorg voor impact met jouw verbeterproject.

Om in aanmerking te komen voor UPD Green Belt praktijkcertificering, gelden de volgende criteria:

 • Theorie-examen succesvol afgerond.
 • Succesvol afronden van één verbeterproject of -initiatief.
 • Lean Six Sigma: projectdocumentatie conform de indeling van de DMAIC storyboard, zoals aangegeven in het standaard UPD template. Er is gebruik gemaakt van de in de UPD toolbox aangegeven ‘verplichte tools’.
 • Lean: projectdocumentatie conform de indeling van de A3, zoals aangegeven in het standaard UPD template. Er is gebruik gemaakt van de in de UPD toolbox aangegeven ‘verplichte tools’.

Het succesvol afronden van het Lean Six Sigma project zal door UPD worden beoordeeld aan de hand van:

 • Documentatie review (o.b.v. storyboard, toolbox en eventuele ondersteunende datafiles).
 • Review interview (30-45 min.)
 • Schriftelijke feedback naar aanleiding van vragen en/of opmerkingen.

Hierna volgt het uitreiken van het certificaat.

Voor wie?

Opgeleide Lean Six Sigma Green Belts en Green Belts in Lean die een formele en onafhankelijke certificering wensen.

Door wie?

Ervaren UPD (Master) Black Belt die de begeleiding in het Certificatieprogramma van je keuze verzorgt.

Investering?

Het standaardtarief voor de UPD Lean Six Sigma Green Belt praktijk certificering bedraagt € 495,- ex Btw. Neem even contact op voor een investeringsindicatie voor de overige certificatieprogramma′s. De investering is afhankelijk van het gekozen instituut en de benodigde coaching en begeleiding vanuit UPD .

Onafhankelijk getoetste Certificatieprogramma’s

Screening voor deelname aan één van deze programma’s vindt plaats door toetsing van de verworven kennis en vaardigheden middels bovenstaand UPD Certificatieprogramma. Aan de hand van de uitkomsten van deze screening zal het te volgen traject (inclusief eventueel aanvullende coaching en training) met je worden besproken met een Master Black Belt van UPD. Certificatieprogramma American Society for Quality (ASQ)

Voor certificatie tot ‘ASQ Certified Six Sigma Green Belt’, zal de deelnemer naast het behalen van het Engelstalige ASQ-examen (100 multiple choice vragen), ook minimaal drie jaar aantoonbaar werkervaring op het gebied van Six Sigma moeten hebben en hebben deelgenomen aan een verbetertraject onder leiding van een Black Belt.

IASSC Certificatie

UPD is een IASSC Accredited Training Organization® (ATO). Dit betekent dat UPD kandidaten begeleidt naar het juiste opleidingsniveau om het IASSC examen af te kunnen leggen. Deze begeleiding bestaat uit coaching in de vorm van een strippenkaart.

De International Association for Six Sigma Certification is een onafhankelijk instituut dat trainingsprogramma’s van opleiders toetst tegen de Body of Knowledge voor Lean Six Sigma opleidingen. Daarnaast is de kennis en achtergrond van de trainers bepalend voor een accreditatie door het IASSC.

LCS Certificatie

UPD is door Cardiff University geaccrediteerd om Lean certificeringen toe te kennen volgens het Lean Competence System (LCS). Het Lean Competency System is een internationaal gerenommeerd framework voor training en praktijkervaring. Cardiff en het aan LCS gekoppelde leancompetency.org hebben een leidende positie in de wereld op het gebied van onderzoek en educatie in innovatie en toepassing van Lean in diverse sectoren.