Green Belt Certificering

Voor Lean en Lean Six Sigma

Na afronding van een Green Belt in Lean training of Lean Six Sigma Green Belt training vormt de Green Belt certificering de kroon op het werk. Wij maken bij onze certificeringsprogramma’s onderscheid tussen een theoriecertificering en praktijkcertificering.

Green Belt Certificering

Op deze pagina leggen we uit hoe de Green Belt certificering werkt voor Lean en Lean Six Sigma. We behandelen de certificatie-eisen en hoe we kunnen helpen naar een volledige certificering. Wil je meer weten over de certificeringsinstanties die we hierbij hanteren, lees dan hier verder.

Green Belt Certificering: Theorie

De theoriecertificering is het schriftelijke bewijs dat je Lean of Lean Six Sigma methoden en methodieken beheerst op Green Belt niveau. In het geval van een Green Belt in Lean is de training in lijn met de vereisten van LCS. Voor de Lean Six Sigma Green Belt is het curriculum in lijn met de internationale erkende ‘Body of Knowledge’ van IASSC.

De theoriecertificering is standaard opgenomen binnen de opleidingen. Tijdens de training helpen we je bij de voorbereidingen op het theorie-examen. Afhankelijk van de opzet van de training, de locatie en de behoefte van de groep valt het daadwerkelijk maken van het examen of wel binnen de trainingsdagen dan wel op na afloop van de opleiding op eigen initiatief. Tijdens het theorie-examen wordt getoetst of je de stof volledig hebt begrepen en kunt reproduceren.

Green Belt Certificering: Praktijk

Door de praktijkcertificering te voltooien zet je de échte kroon op jouw training. Waar het theoriecertificaat bewijst dat je de kennis hebt opgenomen en kunt herhalen, bewijst de praktijkcertificering dat je hetgeen je geleerd hebt ook daadwerkelijk kunt toepassen in de praktijk. Hiermee lever je het bewijs dat je de kennis begrijpt én dat je de veranderkundige vaardigheden bezit om daadwerkelijk resultaten te behalen op de werkvloer.

Om in aanmerking te komen voor een Green Belt praktijkcertificering dien je:

  • Een Green Belt in Lean of Lean Six Sigma Green Belt afgerond te hebben.
  • In het geval van Lean: Succesvol één verbeterinitiatief afgerond te hebben, waarin de theorie is toegepast op een strategisch belangrijk initiatief, passend in de deployment structuur.
  • In het geval van Lean Six Sigma: Succesvol afronden van één project, met een in de lijn geborgd resultaat en een minimale verbetering van € 25.000, geaccordeerd door een bevoegde controller uit het bedrijf en onderschreven door de Project Champion. Daarbij moet je hierbij gebruik gemaakt hebben van de in de UPD Toolbox aangegeven ‘verplichte tools’.

Het succesvol afronden van de praktijkopdracht zal door UPD worden beoordeeld aan de hand van:

  • Documentatie review (o.b.v. storyboard, toolbox en eventuele ondersteunende datafiles).
  • Review interview (30-45 min.)
  • Schriftelijke feedback naar aanleiding van vragen en/of opmerkingen.

Green Belt in Lean praktijkcertificering

Wanneer je een Green Belt in Lean training volgt via UPD, is de praktijkcertificering inbegrepen bij de opleiding. Tijdens de trainingsdagen zal de trainer de praktijkopdrachten bespreken en de inhoud van de trainingsdagen – waar nodig – aanpassen aan de lopende praktijkcertificeringen.

Investering voor de Green Belt Certificering

Wanneer je een Green Belt training bij UPD hebt gevolgd, heb je de mogelijkheid gehad om jouw theoriecertificaat te behalen. Wij verstrekken in principe geen theoriecertificaten voor opleidingen die bij een ander opleidingsinstituut zijn gevolgd.

In het geval van praktijkcertificering vragen we dat je een afgeronde Green Belt training (Lean of Lean Six Sigma) hebt afgerond. Dat hoeft niet per definitie een opleiding bij UPD te zijn. Wanneer je een opleiding hebt gedaan bij een ander opleidingsinstituut doen we wel vooraf een intake om het benodigde kennisniveau te toetsen.

De investering voor de Green Belt praktijkcertificering is € 495,- exclusief BTW. De ervaring leert dat het succes van de praktijkcertificering vergroot wordt wanneer tijdens het uitvoeren van de praktijkopdracht gebruik gemaakt wordt van coaching. Tijdens de coaching helpt de coach om de praktijkopdracht te vormen, uit voeren en te voltooien volgens de geldende richtlijnen. Dit verhoogt het succes van de certificering en over het algemeen wordt het resultaat van het verbeterinitiatief vergroot.

Coaching is beschikbaar in pakketten van 4 uur. De kosten voor 4 uur coaching bedraagt € 800,- exclusief BTW. Over het algemeen hanteren we een richtlijn van 8 uur coaching per verbeterinitiatief.

Meer weten?

Wil je meer informatie over het certificeringsprogramma? Of wil je weten hoe wij je kunnen helpen bij het behalen van internationale certificeringsprogramma’s als ASQ of IASSC? Neem dan even contact met ons op via 020 – 345 3015 of contact@upd.nl.