Kanban

Kanban is Japans voor signaal. Het is een kernbegrip in Just in Time systemen. Het is een trigger om een aanvulcyclus te starten. ‘ Klaar voor de volgende input’. Wordt het goed toegepast, dan is een vloeiende stroom door het proces het gevolg met lage voorraden en lage onderhanden werk. Het is vraaggestuurde besturing
Terug naar woordenboek