Scrum Master - sixsigma.nl

Scrum Master

De Scrum Master is de coach van het Scrumteam en helpt zijn Scrumteam met het optimaal toepassen van de Scrum regels. Doel is dat het team zelfstandig zonder hulp van de Scrum Master kan functioneren. De Scrum Master faciliteert het team waar nodig en beschermt het Scrumteam bij verstoringen.
Terug naar woordenboek