Masterclasses

Er zijn Black Belts in allerlei soorten en maten. Gelukkig maar! Dit houdt echter in, dat degenen die de opleiding Master Black Belt gaan volgen, niet dezelfde voorkeuren en werkzaamheden hebben.

Om die reden hebben wij een aantal Masterclasses ontwikkeld, waarin u de kennis en kunde vergaart om als Master Black Belt te opereren, maar die u ook in staat stellen de Masterclasses te selecteren waar uw hart ligt.

masterclasses

Uw Master Black Belt certificaat haalt u door minimaal zes van de aangeboden Masterclasses te volgen, daarnaast dien je te voldoen aan het Certificeringsprogramma voor Master Black Belts

Kijk hier voor meer informatie over certificering. Hier vind je alle informatie om je Master Black Belt certificaat te behalen.

Onderstaande drie Masterclasses zijn verplicht:

 • Uit ‘Domein Trainer’
  • Didactisch Handelen
 • Uit ‘Domein Programmaleider’
  • Lean (Six Sigma) Programma initiatie en uitvoering
 • Uit ‘Domein Coach’
  • Coachingsvaardigheden & meesterlijke vragen

Daarnaast kiest u één Masterclass uit ‘Domein Expert’ en één Masterclass uit ‘Domein Persoonlijke Ontwikkeling’. De zesde Masterclass die u gaat volgen is vrij te kiezen uit de overige Masterclasses. Uiteraard is het mogelijk een andere selectie te volgen, dit zal alleen niet leiden tot een Master Black Belt theoriecertificering. U kunt u ook voor individuele Masterclasses inschrijven.

Domein ‘Trainer’

Didactisch Handelen (MBB verplicht)

Tijdens deze Masterclass worden de finesses van het trainersvak nader belicht. Hoe stelt u een training samen? Hoe sluit u als vormgever aan op de verschillende leerstijlen? Deze Masterclass heeft de antwoorden.

U past de theorie, onder begeleiding van onze trainers, meteen toe. Zo wordt er een brug geslagen van kennis naar praktijk. Afsluitend leert u hoe u de opgedane kennis kunt toetsen.

 


 

Domein ‘Programmaleider’

Verbeterprogramma initiatie en uitvoering (MBB verplicht)

Altijd al nieuwsgierig geweest naar de succesfactoren voor een Continu Verbeter programma? Onze trainers bieden u een wereld aan ervaring met de initiatie van deze programma’s. Tijdens de Masterclass besteden we onder andere aandacht aan verschillende aanvliegrichtingen van programma’s met hun voor- en nadelen, de creatie van KPI sets, het leren begrijpen van de juiste oriëntatie van de onderneming in de bedrijfsomgeving en succesvolle uitvoering van programmamanagement.

 


 

Policy Deployment

Wij vinden dat succes een keuze is. Maar het is wel een kunst om de juiste keuze te maken.

Policy Deployment is een coherente methode die de doelgerichtheid van uw organisatie vergroot door de systematische doorvertaling van de visie naar concrete doorbraken (3-5 jarige doelen), naar jaardoelen en vervolgens vertaald naar concrete processen die geïnnoveerd of verbeterd moet worden.

De invoering van Policy Deployment brengt focus en balans in de bedrijfsdoelstellingen door de belangen van alle ‘stakeholders’, zoals klanten, medewerkers, aandeelhouders, leveranciers en de omgeving, in ogenschouw te nemen en met elkaar in balans te brengen.

Tijdens deze Masterclass krijgen deelnemers een korte introductie in de basisprincipes van het LEAN Transformatiemodel. Aan de hand van een (bij voorkeur) eigen ingebrachte case, wordt wegwijs gemaakt in de aanpak van Policy Deployment. De strategie wordt concreet gemaakt door het formuleren van doorbraken: 3 jaarsdoelen waarvan vandaag lijkt dat deze onmogelijk zijn om te behalen. Met behulp van de ‘X-matrix’ worden de deelnemers uitgedaagd hoe deze doorbraken terug te vertalen naar concrete jaardoelen, verbeterprioriteiten per waardeketen, KPi’s en het opstellen van de reviewplanning incl. bijhorende reviewdocumenten (bowlingchart, actieplan, countermeasure sheet).

Let op: deze Masterclass is alleen voor Black Belts Lean Six Sigma. Dit onderdeel is namelijk opgenomen in het standaard curriculum van de Black Belt in Lean Opleiding.

 


 

Lean cultuur in korte duur – Snel resultaten dankzij Doorbraak Denken

‘Lean Cultuur – in korte duur!’ reikt u een methode aan die wij ‘Doorbraak Denken’ noemen. Dit is een verrassend simpele aanpak, waarmee u belemmeringen die veranderingen in de weg staan, aanpakt. Zo komt u snel tot resultaten, op elk moment in uw leven. Dit inspirerende programma biedt praktische tools om teams en medewerkers in de veranderstroom snel én blijvend te begeleiden en te stimuleren. Procesverandering, Lean-implementatie en klantgerichtheid vragen immers om verandervaardigheid van mensen. U komt erachter hoe u snel beweging krijgt in een team en op welke manier u de kwaliteiten van alle betrokkenen maximaal kunt benutten.

 


 

Domein ‘Expert’ (1 Masterclass naar keuze verplicht)

Statistiek in de praktijk

Heb jij een afgeronde Lean Six Sigma Black Belt opleiding? Dan heb je ondertussen uitgebreid kennis gemaakt met Minitab. Om optimaal te profiteren van de kracht van Minitab is het belangrijk om er in de praktijk mee aan de slag te gaan. Maar waar begin je precies? En hoe laat je Minitab jou het nodig inzicht geven?

In deze Masterclass gaan we in de op de praktische toepassing van Minitab. En waar toepaste statistiek van waarde kan zijn voor jou. Dus geen theoretische uitbreiding, niet nog meer formules maar échte praktijk. Dit is een Masterclass ‘pur sang’ waar je de insider tips krijgt van professionals die dagelijks werken met statistiek en Minitab.

NB: Voor deelname aan deze Masterclass is het noodzakelijk dat je beschikt over een laptop met daarop Microsoft Office Excel én een licentie van Minitab geïnstalleerd. Indien je niet in het bezit bent van Minitab kun je eenmalig een 30 dagen – trialversie installeren.

 


 

Design for Lean Six Sigma – DfLSS

Kent u Design for Lean Six Sigma alleen vanuit de theorie en wilt u er mee aan de slag? Gedurende deze Masterclass wordt u door onze ervaren trainers, aan de hand van een praktijkcase, meegenomen in de toekomstige wereld van Design for Lean Six Sigma. Voorbeelden uit de dagelijkse praktijk illusteren hoe DfLSS ondersteuning kan bieden in het ontwerp van nieuwe processen, producten of diensten. U komt hierdoor beslagen ten ijs als u de volgende vraag hoort: “kan ik Lean Six Sigma ook toepassen als ik een nieuw proces of product ga ontwikkelen?”

 


 

Agile Fundamentals

De weg een beetje kwijt? Eerst Six Sigma, Lean en nu ook nog eens Agile en Scrum?

Tijdens deze masterclass zullen we de basis principes aan de hand van een praktische simulatie te verhelderen. Waar verschillen Agile en Scrum in ten opzicht van Lean en Six Sigma en hoe kan het complementair functioneren?

In deze masterclass zal uitgelegd worden hoe binnen een continu veranderende omgeving, producten of diensten binnen korte doorlooptijd ontwikkeld kunnen worden.
De deelnemer zal gedurende de simulatie stapje voor stapje meegenomen worden hoe Agile en Scrum nu eigenlijk werken.

Onderwerpen die behandeld zullen worden zijn onder meer:

 • Stories & tasks: hoe complexe functionaliteiten opgebroken worden
 • Projectmanagement en diverse rollen binnen Agile en Scrum
 • Hoe kom je tot een Agile mindset en cultuur?

Deze masterclass is bedoeld voor deelnemers vanuit een continu verbeterorganisatie die willen kennismaken met de basisprincipes van Agile en Scrum.

 


 

Domein ‘Coach’

Coachingsvaardigheden & meesterlijke vragen (MBB verplicht)

Naarmate je jezelf verder ontwikkelt, steeds meer projecten en verbetertrajecten uitvoert, eventueel doorgroeit naar de rol van Black Belt en Master Black Belt, zal het aandeel changemanagement en communicatie binnen je takenpakket steeds groter worden. Vanaf het moment dat je als Green Belt opereert, ervaar je steeds vaker en steeds sterker hoe belangrijk het is om de mensen om je heen mee te krijgen in het gewenste verbetertraject. Goede vaardigheden zijn hierbij onmisbaar. Eén van de belangrijkste is het stellen van de juiste vraag. Stel je de juiste vraag, dan maak je een ander bewust van zichzelf. Dit is een krachtige manier om iemand zelf aan het werk te laten gaan of zelf een oplossing te laten vinden. Hierdoor zal hij of zij groeien in verbeterkunde. Als je je bewust bent van het (onderliggende) effect van het soort vraag je stelt, zal dit je helpen in het beter begeleiden, sturen en steunen van je collega’s.

Deze Masterclass gaat over het verder uitbouwen van je rol als coach en trainer. We spitsen ons vooral toe op het ontwikkelen van een goede luisterhouding en het stellen van meesterlijk vragen. Zodoende vergroot je je impact als Master Black Belt!

Hoe stel ik nu vragen? Wat daarin kan en wil ik verder ontwikkelen?

Onderwerpen in deze module zijn onder andere:

 • rapport maken;
 • luistervaardigheid;
 • communicatiemodel;
 • soorten vragen en effecten;
 • de relatie met dienend leiderschap;
 • kata-vragen.

 

Masterclass – Belbin & Coaching

De Masterclass Belbin & Coaching is een verdieping op de Belbin Masterclass Teamrollen en de Belbin Practitioner en gaat specifiek in op de rol van Coach, gebruik makend van de Belbin rollen. Wat maakt mijn Belbin profiel een krachtige coach? Wat zijn mijn talenten, maar ook mijn valkuilen in het begeleiden van anderen? Hoe kan ik deze rol verder ontwikkelen? Waar houd ik rekening mee als ik een bepaald Belbin profiel coach? Wat heeft die ander nodig?

Data voor de Masterclass Belbin& Coaching kunt u hier vinden.


 

Domein ‘Persoonlijke ontwikkeling’ (1 Masterclass naar keuze verplicht)

Leiderschap & Meesterschap module Black Belt

De rol van projectleider is veeleisend en medebepalend voor het succes van een verbeterproject en programma. U zorgt dat Continu Verbeteren in de praktijk gaat werken en dat gevonden oplossingen stevig verankerd worden in de organisatie. Om deze rol verder te ontwikkelen is naast de inhoudelijke harde kennis, ook kennis van zachte vaardigheden cruciaal.

In deze Masterclasses besteden we diepgaande aandacht aan de positie die u inneemt of gaat innemen. Want wat is het, en wat betekent het, projectleider in Lean (Six Sigma) zijn? Wat komt u tegen en hoe gaat u ermee om? Er is veel aandacht voor uw persoonlijke ontwikkeling in deze rol of functie.

Data voor de Leiderschap en Meesterschap module Black Belt kunt u hier vinden.

 


 

Leiderschap & Meesterschap module MBB

In deze tweedaagse Masterclass leert u hoe u effectiever kunt handelen en zo met inzet van eigen talenten meer resultaat kunt behalen in een verbetertraject. Deze Masterclass is een vervolg op de tweedaagse module Leiderschap en Meesterschap van de Black Belt opleiding. Persoonlijke leervragen worden omgezet naar SMART verwoorde leerdoelen. Het heel concreet beschreven leerdoel knippen we op in kleine stappen (Kata) die gekoppeld zijn aan de eigen praktijk.

Een vaardigheid krijgt u pas onder de knie door veel te oefenen en te doen.  Tijdens deze Masterclass is er ruimschoots gelegenheid om leerdoelen met nieuw effectief gedrag te oefenen. Dit doen we aan de hand van rollenspellen met een speciaal daarvoor getrainde acteur. Alle deelnemers hebben een actieve rol tijdens de rollenspellen en oefenen zich in het leren observeren en teruggeven van waarnemingen en feedback.

De dagen worden begeleid door ervaren trainers en bieden een veilige omgeving om eerste ervaringen op te doen met het vergroten van uw persoonlijke inzet in de rol van BB of MBB.

 


 

Organizational Behaviour Management

Bij de introductie en implementatie van Continu Verbeteren komt ook het veranderkundige aspect aan bod. Sterker nog, om beproefde methoden als Lean en Lean Six Sigma succesvol te kunnen laten renderen, is ook de borging van de methodiek in nieuwe gewoontes noodzakelijk. Maar, hoe krijgt u mensen zo ver dat ze oude gewoontes loslaten en een nieuwe manier van werken accepteren?

In deze Masterclass leert u een wetenschappelijk onderbouwde methode voor gedragsverandering in organisaties, op basis van gewenst gedrag. Deze methode maakt het mogelijk om doorbraken te realiseren. Deze evidence-based aanpak staat wereldwijd in de wetenschap bekend onder de naam Organizational Behavior Management (OBM). Zowel qua filosofie als methodologie sluit deze wetenschap naadloos aan bij Lean (Six Sigma).

 


 

Belbin Teamrollen

In de 1-daagse Masterclass over teamrolmanagement gaan we in op Belbins onderzoek en het ontstaan van het teamrolmodel, de achtergronden en onderbouwing van het model. Op praktische wijze lichten trainers de relaties toe tussen Lean Six Sigma en Belbin, de tools, technieken en de toepasbaarheid van teamrolmanagement in organisaties die werken aan continu verbeteren. We oefenen met verschillende werkvormen.

Bij alle deelnemers wordt ter voorbereiding een digitaal Belbin teamrol assessment afgenomen, waarbij 360 graden feedback uit de eigen context wordt meegenomen. De uitslag van dit assessment wordt tijdens de Masterclass behandeld en toegepast in de oefeningen. Zo ontdekt u de kracht van Belbin!

 


 

Six Sigma
Menu