De oorsprong van Six Sigma

Aan de ontwikkeling van de Six Sigma methode ging een geschiedenis vooraf van diverse ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Op deze pagina vindt u de personen die een belangrijke invloed hebben gehad op de leer van kwaliteitsmanagement, inclusief een bespreking van hun bijdrage aan het vakgebied. Deze bijdragen worden gevolgd door een beschrijving van het ontstaan van de Six Sigma methode.

Armand Feigenbaum
Armand Feigenbaum
Hoofd Operations afdeling in GE


Feigenbaum stond aan het hoofd van de Operations afdeling in GE, het bedrijf waardoor de Six Sigma methode bekend werd bij groot publiek. Feigenbaum introduceerde aldaar het concept van Total Quality Control (1961). Evenals Deming benadrukt hij het feit dat kwaliteit moet leven onder zowel management als personeel en zodoende een verantwoordelijkheid is van iedereen binnen de organisatie.

Lees meer

Wikipedia link

six sigma crossby
Philip Crosby
businessman and author

Crosby beweerde dat door het verbeteren van kwaliteit het bedrijfsresultaat kan worden verbeterd. Dit wordt gestuwd door de gedachte dat hogere kwaliteit kosten reduceert en inkomsten verhoogt. Crosby definieerde kwaliteit als “conformance to requirements“.

Lees meer.

Wikipedia link

six sigma ishikawa
Kaoru Ishikawa
University of Tokyo,
Musashi Institute of Technology

Ishikawa legde nadruk op het eenvoudige wijze faciliteren van continuous improvement. Dit wordt volgens hem eenvoudiger mogelijk door middel van teamwork (quality circles) en het gebruik van voor de gehele organisatie eenvoudige methoden.

Wikipedia link


William Edwards Deming
William Edwards Deming
Amerikaanse statisticus

Deming beweert in tegenstelling tot Crosby dat kwaliteit niet gemeten moet worden in termen van Cost of Quality, maar door middel van statistische analyse. Volgens Deming zijn alle productieprocessen onderhevig aan variatie, en kan kwaliteit verhoogd worden door deze variatie te reduceren.

Lees meer

Wikipedia link

taguchi
Genichi Taguchi
Aoyama Gakuin University

Taguchi verkreeg bekendheid om zijn eigen statistische methode waarop hij Design of Experiments toepaste. Taguchi hanteert tevens een aparte definitie van kwaliteit: “het veroorzaakte verlies voor de maatschappij vanaf het moment dat het product verstuurd wordt.”

Lees meer

Wikipedia link

six sigma masaaki
Masaaki Imai
father of Continuous Improvement (CI)

Imai bundelde zijn kennis over Japanse verbetertechnieken in zijn boek Kaizen, the key to Japans Competitive success (1986). Kaizen staat voor het stapsgewijs verbeteren, en maakt gebruik van diverse technieken (waaronder ook het door deming geïntroduceerde Plan-Do-Check-Act). Een van de bekendste principes ofwel Kaizen-technieken is Just in Time).

Lees meer

Wikipedia link


six sigma joseph juran
Joseph Juran
Docent, consulent en auteur

Juran is volgens velen de grondlegger van het bespreken van de betrokkenheid van management in het kwaliteitsverbeterproces. Een ander punt wat door Juran wordt bepleit is het meten van kwaliteit door middel van de Costs of Quality. In tegen stelling tot Deming ziet Juran verantwoordelijkheid voor de kwaliteit als onderdeel van ‘quality professionals’ die als interne adviseurs zowel management als werknemers begeleid.

Lees meer

Wikipedia link

Bob Galvin
Bob Galvin
Eckes, Motorola

De basis voor de Six Sigma methode werd gelegd toen Motorola het belang erkende om haar processen in kaart te brengen, en de variatie in deze processen te meten. De wijze waarop Motorola haar processen verbeterde werd beschouwd als de management filosofie binnen Motorola en werd binnen Motorola de Six Sigma methode genoemd

Lees meer.

Wikipedia link

Lawrence Bossidy
Lawrence Bossidy
CEO AlliedSignal

In diverse gesprekken tussen Bob Galvin (CEO Motorola) en Lawrence Bossidy (CEO AlliedSignal later Honeywell) werd de Six Sigma filosofie gedeeld met AlliedSignal. Voormalig General Electric (GE) topman Lawrence Bossidy wist als nieuwe CEO van AlliedSignal (nu onder de naam Honeywell) met Six Sigma het bedrijf uit een neerwaartse cirkel te halen, en om te zetten in een succesvolle organisatie. Jack Welch, destijds nog CEO van GE, was zeer geïnteresseerd in deze ‘succes formule’ van zijn voormalig collega

Lees meer

Wikipedia link


Mikel J.Harry
Mikel J.Harry
President Six Sigma Management Instituut

Dr. Harry has been widely recognized and cited in many publications as the principal architect of Six Sigma and the world’s leading authority within this field. His ground breaking book entitled Six Sigma: The Management Strategy Revolutionizing the World’s Top Corporations has been on the “best seller list” of the Wall Street Journal, Business Week, and Amazon.com. His companion book to this bestseller was entitled: Six Sigma Field book: How to Successfully Implement the Six Sigma Breakthrough Management Strategy.

Lees meer.

Mikel J.Harry persoonlijke website

Jack Welch
Jack Welch
CEO General Electric

In 1995 werd Six Sigma door de gehele organisatie van GE toegepast, en met succes. De nadruk op betrokkenheid van management, het streven naar het six sigma niveau en de focus op efficiency en effectiviteit hebben geleid tot besparingen van $ 320.000.000 in twee jaar. In het derde jaar werd een besparing gerapporteerd van meer dan een miljard dollar (Eckes, 2003).

Lees meer

Wikipedia link


Door de successen van GE raakten steeds meer organisaties geïnteresseerd, en werd de Six Sigma methode wereldwijd verspreid.

Referenties:

Dale, B.G., Managing Quality, 4th edition, Blackwell Publishing, 2003
Eckes, G., Six Sigma for Everyone, John Wiley & Sons, 2003
Juran, J.M., Juran’s quality handbook, McGraw-Hill Companies, 1998
Feigenbaum, A.V., Total Quality Control, 3rd edition, McGraw Hill, 1991
Imai, M., Kaizen: The Key to Japan’s Competitive Success; McGraw Hill, 1986
Ishikawa, K., Guide to Quality Control, 1986
Crosby, P.B., Quality is free: The art of making quality certain, New York: New American Library, 1979
Deming, W. E., Quality, Productivity and competitive position, Cambridge University Press, 1982
Feigenbaum, A.V., The Best on Quality, ASQ Quality Press, Vol.13, 2002