Masterclass – Belbin Teamrol Management

Van “efficiënt willen zijn” naar “uw waarde effectief leren inzetten”

Effectief samenwerken wordt steeds belangrijker. Of het nu in een operationeel team is of tijdens Kaïzen of Scrum, de tijd om rustig aan elkaar te wennen en talent een plek te geven in het team wordt steeds korter. Inzicht in elkaars talenten en de samenstelling van het team kan hierbij enorm versnellen.

Het teamrol management model van bijzonder Hoogleraar Dr. M. Belbin is een beproefde en gevalideerde methode die qua uitgangspunten naadloos aansluit bij het werken met Lean Six Sigma en die antwoord en oplossingen kan geven op vragen over verspillingen van talent en energie in samenwerkingsverbanden. Het model helpt om keuzes te maken welke medewerker succesvol kan zijn in welke rol. Het model onderscheid zich van andere methoden omdat het zich richt op samenwerking. Een teamrol is pas een teamrol in interactie met anderen.

In de eendaagse Masterclass over teamrolmanagement wordt ingegaan op Belbins onderzoek en het ontstaan van het teamrolmodel, de achtergronden en onderbouwing van het model. De relaties tussen Lean en Belbin, de tools, technieken en de toepasbaarheid van teamrolmanagement in organisaties die werken aan continu verbeteren wordt door de ervaren trainers op praktische wijze toegelicht. Er worden verschillende werkvormen geoefend. Van alle deelnemers wordt ter voorbereiding een digitaal Belbin teamrol assessment afgenomen waarbij 360 graden feedback uit de eigen context wordt meegenomen. De uitslag van dit assessment wordt tijdens de masterclass behandeld en toegepast in de oefeningen zodat de kracht van het model ervaren kan worden.

Onderdeel van de Master Black Belt

De Masterclass 'Belbin Teamrolmanagement' is een facultatief onderdeel van het Master Black Belt Curriculum. Deze Masterclass is zowel te boeken als individuele Masterclass of te volgen als onderdeel van de Master Black Belt Opleiding.

De prijs van deze Masterclass is €595,-(excl. BTW).

Certificering en praktijkbegeleiding

In de visie van UPD vervult een Master Black Belt een cruciale rol bij de uitrol en implementatie van een succesvol Lean Six Sigma programma. Voor die sleutelpositie is niet alleen theoretische bagage een vereiste, maar ook praktijkervaring met programmamanagement, change management, coaching- en training. In sommige MBB trainingen en certificeringsprogramma’s wordt echter sterk de nadruk gelegd op technische onderwerpen, hetgeen geen recht doet aan de rol van de MBB. De UPD Master Black Belt training en certificering legt, naast de theoretische verdieping, dan ook het accent op:
  • Het coachen van (Lean) Six Sigma practitioners zoals Black Belts & Green Belts.
  • De resultaatverantwoordelijkheid voor (Lean) Six Sigma programma’s.
  • Het zelf ontwikkelen van trainingsmateriaal en overdragen van kennis.
Register Accountants, Register Controllers pe-punten-7en Accountant Administratieconsulenten die Permanente Educatie (PE) plichtig zijn, krijgen Permanente Educatie (PE) uren voor deelname aan deze training.
Plaatsen Prijs (ex. BTW)
Utrecht 25 mrt 7

 595

Inschrijven     Neem optie
  • Liever een andere startdatum en/of locatie?

    Vul dan onderstaand formulier in. We kijken met alle plezier wat we kunnen organiseren.

Six Sigma
Menu