Wat doet een Black Belt in Lean of Lean Six Sigma?

En welke invloed hebben ze?

Een Black Belt is gewoon een Green Belt met meer kennis, toch? Nee, niet echt. Een Black Belt heeft wellicht meer diepgaande kennis van de methodiek, maar het grote verschil zit in de rol.

De rol van een Black Belt is compleet anders dan die van een Green Belt. En in lijn daarmee, hebben ze dus ook een andere opleiding doorlopen.

Lean of Lean Six Sigma

Zowel Lean als Lean Six Sigma kennen de rol van Black Belt. De inhoud van opleiding verschilt per methode, maar de rol is voor beide methodes gelijk. Daarom zullen we in de rest van dit artikel de generieke term Black Belt hanteren. Daarmee kunnen dan zowel de Lean als Lean Six Sigma Black Belt bedoeld worden. Hetzelfde geldt overigens voor de term Green Belt.

Welke invloed hebben Black Belts?

Welke invloed hebben Black Belts (BBs) op dit moment in uw huidige organisatie en wat doen succesvolle BBs over 5 tot 10 jaar? (Vertaald door Han Los)

Als gevolg van een natuurlijke evolutie van het Six Sigma initiatief bij Citibank Corporate and Investment Bank, is de rol van BBs significant veranderd. Ons eerste Six Sigma initiatief werd gestart in 1997, waarin onze eerste BBs werden gecertificeerd door de Motorola University en aangewezen om verschillende verbeterprojecten te leiden aan de operationele kant van de bank, zoals de afdeling voor transactieverwerking en de backoffice.


Omdat de BBs steeds meer kennis en ervaring opdeden in belangrijke verbeterprojecten, begonnen zij het originele, standaard programma te modificeren van een puur Motorola-model (van origine een productiemaatschappij) naar een Citibank-model (een gediversifieerde organisatie in de financi?le dienstverlening). Gedurende dit proces, zijn de BBs op projecten geplaatst waarbij men voorbij de basisgedachte ging om verbeteringen door te voeren in die zaken die kritiek zijn voor de kwaliteit in operationele processen. Men ging over naar het verbeteren van de kwaliteitsbeleving van de klant. Met deze verschuiving werd het werkveld van de BBs uitgebreid en daarmee werd een basis gelegd voor Six Sigma-projecten in de frontoffice. Door het toepassen van Six Sigma in de gebieden aan de frontoffice werden de BBs in de gelegenheid gesteld om grotere financiële voordelen voor de organisatie te behalen. Wij zagen het gemiddelde financieel voordeel per BB-project bij Citibank stijgen van $ 55.000 bij een backoffice project naar $ 287.000 bij een fontoffice project. Dit behelst werkgebieden als Sales, After Sales, Marketing, Klantenservice en Product- en Dienstenontwikkeling.

Succesvolle projecten Tegenwoordig zijn Citibank’s BBs zeer gewilde resources voor het oplossen van bedrijfsproblemen binnen de organisatie. Ze staan bekend om de snelheid in en de buitengewone uitvoering van hun werkzaamheden. Hun gediversifieerde werkervaring en hun portfolio aan successen hebben de BBs in posities gemanoeuvreerd waar zij rechtstreeks aan de Algemene Directeur in elk marktsegment rapporteren. De BBs van Citibank spreken de taal van het bedrijf en geloven stellig in de kwaliteit van Six Sigma. Hun enthousiasme wordt gevoed door de uitvoering van succesvolle projecten en zij trekken daarmee andere toegewijde Citibankers met zich mee. Vooruitkijkend naar de komende vijf tot tien jaar, zal het werk meer complexer worden en het succes van een onderneming van vele factoren afhankelijk zijn. Het aanhoudende succes en de haalbaarheid zullen een effectievere uitvoering van interne functies en een meer effectieve interactie met de externe marktomgeving vereisen. Innovatie zal een zeer belangrijke succesfactor zijn. Bedrijven zullen het tempo waarin zij kennisactiva vernieuwen en hun toekomst opnieuw uitvinden moeten versnellen. Het optimaal benutten van de kracht van innovatie vereist een meer dynamisch perspectief en een gesynchroniseerde focus op het menselijk en het structureel kapitaal voor vernieuwing. In dit scenario zullen de BBs zich een andere rol moeten aanmeten en nieuwe competenties moeten ontwikkelen om zo waarde toe te voegen en een bijdrage te leveren aan het zakendoen.

Een succesvol toekomstige BB zal zich de volgende 3 rollen aan moeten meten:

Human Portal BBs zullen ‘netwerkers’ en ‘kennismakelaars’ zijn. Zij zullen samenwerken, verbinden , kennis verstrekken en ontvangen. Zij zullen gebruik maken van bestaande kennis en ervaring om prestaties te verbeteren, of kennis combineren om op deze wijze iets compleet nieuws te cre?ren. BBs zullen hun uitputtende kennis over ‘wie doet wat’ en hun begrip van wat nu exact nodig is gebruiken om hen die kennis zoeken en hen die kennis hebben op creatieve wijze met elkaar in contact te laten komen.

Change Navigator BBs zullen de organisatie door alle soorten en niveaus van veranderingsprocessen begeleiden, zoals strategische, tactische, structurele of operationele veranderingen. Zij zullen de organisatie leiden tot wat W. Edwards Deming noemde de: metanoia of Profound Transformation.  Om succesvol te zijn zullen de BBs vaardigheden moeten ontwikkelen op nieuwe gebieden inclusief open space technology, preferred futuring en whole-scale change.

Innovation Catalyst BBs zullen helpen bij het tot stand laten komen van een golf van innovaties binnen het bedrijf en zullen deze innovaties de toekomst in begeleiden. Zij zullen het concept van innovatie -stijgend en doorbrekend – niet alleen bij processen moeten toepassen, maar ook voor nieuwe producten, distributiekanalen en businessmodellen. Zij zullen helpen innovatie bij alle functies binnen het bedrijf in te prenten en toe te passen, zoals bij Marketing, Human Resources,  Financial Control, Sales en Operations. BBs zullen een belangrijk rol spelen bij het monitoren van het innovatieproces van begin tot aan het einde, inclusief het genereren van idee?n, het goedkeuren van de idee?n, de feitelijke implementatie en het oogsten van de successen.


 

Over de auteur: Alexis Goncalves is Master Black Belt bij Citigroup, en Regiomanager, Citibank Corporate and Investment Bank, Divisie Latijns Amerika. www.citigroup.com