Black Belt - woordenboek sixsigma.nl

Black Belt

Een Six Sigma Black Belt is een professional die een goed begrip heeft van de Six Sigma filosofie en de onderliggende principes. Daarnaast beschikt een Black Belt over kennis en ervaring van de verschillende methodieken en systemen van de Six Sigma gereedschapskist.

Een Black Belt is de leider van een verbeterteam en begrijpt hoe de dynamiek binnen een team werkt. Hij of zij moet de verschillende functies en verantwoordelijkheden binnen zijn team kunnen beleggen. Daarnaast heeft een Black Belt een goed begrip van het DMAIC-model en heeft daar ook minimaal twee projecten succesvol mee afgerond. Uiteraard heeft een Black Belt een goed begrip van de Lean-principes en is in staat de Value-Added en Non-Value-Added elementen in een proces te identificeren. Tot slot stuurt een Black Belt meerdere Green Belts aan en wordt ondersteund en aangestuurd door een Master Black Belt.

Terug naar woordenboek