Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 209 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
0-9 Alles a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Begrip Definitie
Fout

Fout ook wel defect genoemd. Fout is een niet correcte actie, dit kan in software, een proces of een menselijk handelen zijn. De definitie van een fout volgens Lean Six Sigma is alles wat niet voldoet aan de verwachtingen van de klant. De klant geeft dus de maat aan wat goed of fout is en niet de eigen organisatie.

Opleidingsdata

> Volledige agenda

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu