Vakjargon en Lean en Six Sigma termen

Er zijn 224 definities in het woordenboek.
Zoek naar woordenboek termen (Gebruik alleen normale letters en cijfers, dus geen: &, % ,$, etc... )
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 Alles
Begrip Definitie
VSM

Value Stream Mapping (VSM) of Waardestroom analyse is een belangrijk hulpmiddel om processen te verbeteren. Het is een LEAN techniek die gebruikt wordt om in processen verspilling en niet-waarde-toevoegende activiteiten te visualiseren en te kwantificeren.

Een activiteit die waarde toevoegt (voor de klant) moet voldoen aan onderstaande 3 criteria:

  1. Klant wil voor de activiteit betalen.
  2. De activiteit zorgt voor een zinvolle (fysieke ) transformatie van een product of dienst in de ogen van de klant.
  3. Activiteit of bewerking moet in 1 keer goed gaan.

Het is een “papier en potlood” methodiek die in groepsverband wordt uitgevoerd en helpt om de stroom van materiaal en informatie door een proces te zien en te begrijpen. Binnen een productie omgeving is het de materiaal-stroom die in kaart wordt gebracht. Wanneer er in een service of administratieve omgeving gewerkt wordt, bijvoorbeeld een bank, een gemeente of zorginstelling, dan wordt niet de materiaalstroom maar de dossiers, te leveren dienst (maken van paspoort) of het zorgpad in kaart gebracht.

Opleidingsdata

> Volledige agenda
Six Sigma
Menu