De Lean Six Sigma Belt structuur

Lean Six Sigma infrastructuur voor organisaties

Voor een succesvolle introductie van Lean Six Sigma is een complete en goed gestructureerde infrastructuur nodig. Bij een Lean Six Sigma deployment worden de projecten namelijk uitgevoerd door de mensen die er het meest van weten: de medewerkers van de organisatie.

De benodigde infrastructuur voor succesvolle introductie omvat een Championteam, een Master Black Belt, een Black Belt, Green Belts, Orange Belt getrainde medewerkers en de project- en veranderaanpak DMAIC.

Lean Six Sigma belt structuur

Fig.1 De Lean Six Sigma Belt structuur

 • Het Championteam definieert en beoordeelt de Lean Six Sigma verbeterprojecten, fungeert als strategisch leider en het is verantwoordelijk voor het wegnemen van de belemmeringen van de projectteams.
 • De Master Black Belt treedt op als verandermanager en inhoudelijke coach. Hij of zij biedt de hoogwaardige kennis en kwaliteit als gereedschap voor de projectteams. Bij de meeste organisaties wordt één Master Black Belt voor duizend werknemers ingezet.
 • De Black Belt managed en controleert de projecten. Er worden doorgaans tien tot twintig Black Belts per duizend werknemers aangesteld.
 • De Green Belt ondersteunt de Black Belt. Er werken doorgaans drie tot vijf Green Belts in het projectteam onder leiding van een Black Belt, dat komt neer op honderd Green Belts per duizend werknemers.
 • Orange Belts zijn de basis van het Lean Six Sigmaprogramma. Zij kennen en begrijpen de elementaire toepassing van statistische begrippen die worden gebruikt bij het verbeteren van processen. Zij zijn een bron voor toekomstige Green Belts.
 • DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve en Control) is het Lean Six Sigmaproces voor continue verbetering. Het is een systematische, gestructureerde en op feiten gebaseerde methodiek.

Champion Team

Lean Six Sigma zorgt voor veranderingen van belangrijke business value streams, dwars door organisatorische belemmeringen. Dit is het middel waarmee de organisatie haar strategische doelen kan bereiken. De inzet en betrokkenheid van het topmanagement is cruciaal voor de Lean Six Sigma-implementatie. Champions worden gezien als eindverantwoordelijken voor verbeterprojecten met de Lean Six Sigma methodiek.

Hierbij zijn de Owners veelal de proceseigenaren en daarmee opdrachtgever en regelmatig ook probleemeigenaar van de verbetering. Hun belangrijkste taak is het selecteren van verbeterprojecten met een hoge financiële impact, afgeleid van de strategische doelstellingen van de organisatie. Als de projecten in uitvoering zijn, beoordeelt het team op vaste tijdstippen de voortgang. Ook faciliteren ze verbeteringen in de vorm van capaciteit en ondersteuning (coaching, training, etc.).

 • Begrip van de rol binnen de DMAIC projectstructuur
 • Lean Six Sigma overzicht en de deliverables per fase
 • Begeleiding van Lean Six Sigma binnen ondernemingen
 • Kennis over activiteiten die zich toespitsen op verbetering van processen

Master Black Belts

Master Black Belt

Dit is het hoogste niveau van technische en organisatorische vaardigheden op het Lean Six Sigmagebied. De Master Black Belts (MBB) zijn verantwoordelijk voor inhoudelijke- en veranderbegeleiding van het Lean Six Sigma programma. Zij zorgen er voor dat de organisatie zelfvoorzienend is in kennisopbouw en Lean Six Sigmatraining en -coaching. Zij zijn de in-house experts in Lean Six Sigma tools en methodologie. Zij zijn de leidende verandermanagers.

De Master Black Belt heeft de volgende kenmerken:
 • programmamanagement (algemeen)
 • identificeert en valideert de juiste verbeterprojecten
 • partner voor de Lean Six Sigma Champions
 • stelt projectteam samen en managed deze
 • stelt de meest geschikte projecttools in een bepaalde projectsetting samen
 • coacht en ondersteunt projectteams op resultaten
 • ontwikkelt zelfstandig Lean Six Sigma trainingsprogramma’s
 • identificeert en implementert best practices binnen de organisatie
 • verdieping statistiek
De Master Black Belt opleiding duurt in totaal 8 dagen en is een uitbreiding van de onderwerpen en nieuwe onderwerpen die nog geen onderdeel zijn van de normaleBlack Belt opleiding.

Black Belts

Black Belt Een Lean Six Sigma Black Belt is een professional met een goed begrip van de Lean Six Sigmafilosofie en de onderliggende principes. Hij of zij heeft kennis over en ervaring met de verschillende methodieken en systemen van de Lean Six Sigmagereedschapskist. Black Belts zijn change agents die zorgen voor de institutionalisering van de Lean Six Sigmamethodiek en een cultuur van continue verbetering in de eigen organisatie. Een Black Belt heeft de volgende kenmerken:
 • leidt strategische en high impact proces verbeterprojecten
 • Master in basis- en geavanceerde kwaliteitsgereedschappen en statistieken
 • Implementatie van DMAIC technieken
 • Leiderschap- en verandermanagement vaardigheden
 • Facilitation Skills
 • stelt het projectteam samen (begrijpt de teamdynamiek ) en leidt dit team
 • stuurt meerdere Green Belts aan en wordt ondersteund en aangestuurd door een Master Black Belt
Voor een effectieve aanpak van de opleiding is de Black Belt opleiding verdeeld in vier modules, gespreid over vier maanden. Tussen de workshops passen projectleden de eerder geleerde methoden (DMAIC) toe op hun projectwerkzaamheden. Tijdens deze periode krijgen ze ook één-op-één coaching voor de toepassing van de Lean Six Sigma technieken in hun project.

Green Belts

Green Belt Green Belts zijn technisch procesdeskundigen en change agents die werken in hun eigen functionele gebied. Kenmerken van een Green Belt zijn:
 • leidt belangrijke procesverbeteringstrajecten
 • ondersteunt Black Beltprojecten
 • stuurt continu op procesverbetering
 • verbetert projectmatig volgens de DMAIC structuur
 • beheerst ‘Lean’ en ‘Six Sigma’ -principes en -tools
 • kan kwalitatief en kwantitatief problemen analyseren
 • is in staat om verbeteringen te initiëren en daadwerkelijk te implementeren
 • kan resultaten borgen in de organisatie
 • kan effectief procesdenken, klantgericht en outside – in
 • kan verspilling en oorzaken van variatie herkennen
 • kan werken met de statistische analyses
 • faciliteert Workshops en Kaizen
 • kan changemanagementvaardigheden toepassen
Door projectleden in tien dagen op te leiden tot Green Belt, bereikt de organisatie niet alleen de projectresultaten zoals verbeterde performance en/of hogere efficiency van de processen, maar bouwt de organisatie ook aan haar capability om continu te blijven verbeteren.

Orange Belts

Orange Belt Orange Belts zijn de basis van het Lean Six Sigmaprogramma. Zij kennen en begrijpen de elementaire toepassing van statistische begrippen die worden gebruikt bij het verbeteren van processen in een tweedaagse Orange Belt opleiding. Zij bieden ondersteuning aan de Lean Six Sigma projectteams, die geleid worden door een Black Belt en ondersteunen deze teams.